Maatregelen binnen het asbestbeheersplan

In het asbestbeheersplan – geschreven op basis van NEN2991:2015 - dienen maatregelen te worden beschreven, die tot het moment van sloop garanderen dat het bouwwerk of de constructie asbestveilig te gebruiken is. Voorbeelden van maatregelen zijn onder andere:

  • Preventieve maatregelen, zoals het geven van voorlichting, zoals bijvoorbeeld een asbestherkenningscursus)
  • Het niet bewerken (o.a. boren, zagen, slijpen, enz.) van bepaalde onderdelen van het gebouw of object.
  • Afsluiten van bepaalde ruimten waarin asbest aanwezig is.
  • Het uitvoeren van periodieke monitoring van de actuele asbestsituatie

De opzet van het asbestbeheersplan

Tauw stelt het asbestbeheersplan voor u op, op basis van objectieve criteria en gedetailleerde informatie. De opzet van de beheersmaatregelen hangt in veel gevallen sterk af van de complexiteit van de situatie.

Daarnaast staat in het asbestbeheersplan informatie die bij beheerder bekend moet zijn in geval er door een ongeluk schade ontstaat. We noemen dit ook wel een noodplan.

Het asbestbeheersplan dient bij alle (bouw)werkzaamheden te worden geraadpleegd, tot het moment dat de aanwezige asbest wordt gesaneerd of verwijderd.

Periodieke controles asbest

Nadat u een asbestbeheersplan heeft laten opstellen, is het belangrijk dat u het gebouw periodiek laat controleren (monitoren). Een periodieke controle stelt de staat van het asbesthoudende materiaal op dat moment vast. Hierbij kijken asbestexperts van Tauw of onderhoud of maatregelen nodig zijn.

Bij deze controle voeren we een visuele inspectie uit. Daarnaast nemen we, indien daar aanleiding toe is, (bijvoorbeeld wanneer een asbesttoepassing is beschadigd) stof en/of luchtmonsters. Blijkt uit deze inspectie dat er blootstellingsrisico is ontstaan, dan brengen wij u direct op de hoogte en geven wij u een passend advies. Dit advies kan bestaan uit een aanpassing van het asbestbeheersplan tot de uitvoering van een sanering.

 

TRIMS Asbest

Om de status van asbesthoudend materiaal goed inzichtelijk te maken, biedt Tauw een innovatieve oplossing: TRIMS. Dit informatiesysteem ondersteunt u bij een veilig en efficiënt beheer van asbest. Lees hier meer informatie over TRIMS.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Erik Menkema

  +31 62 27 92 37 3

 Stuur mij een mail

Kunnen wij u helpen met het opstellen van een asbestbeheersplan?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.