De asbestchecklist - Maatregelen bij asbestvraagstukken

Wilt u weten of uw bedrijf actie moet nemen op het gebied van asbest?

Is het gebouw of object van vóór 1994?

Toelichting

Een asbestinventarisatie is verplicht alvorens er gestart kan worden met renovatie-, verbouwings-, onderhouds- of sloopwerkzaamheden aan een gebouw of object dat vóór 1994 gebouwd is. Hoewel een asbestinventarisatie in het kader van eigendomstransactie niet verplicht is, wordt ook in dit geval geadviseerd om rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van asbest. In vrijwel alle gebouwen die tussen 1930 en 1994 gebouwd en/of verbouwd zijn, is de kans op asbest aanwezig. Vanaf 1994 is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken.