Wanneer is een asbestinventarisatie nodig?

Sinds juli 1993 is het gebruik en het op voorraad hebben van asbest in Nederland verboden. Bij gebouwen van vóór 1994 is het door de asbestwetgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, voordat er gesloopt of gerenoveerd mag worden. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd op basis van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Werkzaamheden tijdens de asbestinventarisatie

Met een asbestinventarisatie onderzoeken we waar asbesthoudende materialen zich in het gebouw of object bevinden.

  • We starten hiervoor met een vooronderzoek bestaande uit een bureau-/archiefonderzoek en interviews met de eigenaar of gebruikers van het pand.
  • Na dit vooronderzoek stellen we een op maat gesneden inventarisatieplan op, waarna we een uitgebreide inspectie uitvoeren op locatie.
  • De inspectie stemmen we af op de situatie en zal waar nodig zelfs destructief uitgevoerd worden. Hierbij brengen we alle aanwezige asbesthoudende materialen in kaart.

Indien we asbestverdacht materiaal vinden tijdens de inspectie nemen we daar monsters van en worden deze in een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Blijkt er op basis van de waarnemingen sprake te zijn van een eventueel blootstellingsrisico dan voeren wij tevens een risicobeoordeling volgens de NEN 2991 voor u uit. De resultaten presenteren we in een uitgebreide rapportage.

Asbestinventarisatie (AIR) actualiseren

In verband met eventuele wijzigingen in gebouwen of objecten en voortschrijdende inzichten is een asbestinventarisatie slechts drie jaar geldig. Dit betekent dat een rapport van ouder dan drie jaren voorafgaand aan sloop of renovatiewerkzaamheden geactualiseerd dient te worden.

Voor een actualisatie zal de onderzoek intensiteit in overleg met u als opdrachtgever en de gebruikers van het object worden bepaald. Hierbij dient de inspectie zich in principe op het gehele gebouw of object te richten. Indien er sprake is van een gedeeltelijke sloop of renovatie kan de reikwijdte zich echter ook richten op slechts het deel dat gewijzigd gaat worden. 

Onderzoek volgens het certificatieschema

Tauw voert asbestinventarisaties uit volgens het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (voormalig SC-540).

 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs. 
Erik Menkema

  +31 62 27 92 37 3

Offerte aanvragen

 

 

Vraag onderstaand een offerte aan voor een asbestinventarisatie

 

 Onafhankelijk gecertificeerd onderzoeksbureau

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau