Wat is Chroom-6?

Chroom-6 (of Chroom VI) is een chemische verbinding met een sterk conserverende eigenschap. Het voorkomt roest en rotting, waardoor het de levensduur van metaal, hout of beton kan verlengen. U kunt Chroom-6 veelal aantreffen in coatings of verf in industriële locaties, scheepvaart, bruggen, treinen of oude gebouwen. Het materiaal kan vrijkomen bij (renovatie)werkzaamheden zoals schuren, lassen of slijpen en daarmee – afhankelijk van de bewerking - gevaarlijk zijn voor betrokkenen.  

Gevaren voor de gezondheid

De Chroom-6 houdende deeltjes kunnen via de huid, mond en luchtwegen in ons lichaam terechtkomen. Dit kan leiden tot gezondheidsschade, zoals bijvoorbeeld kanker of onvruchtbaarheid. Als werkgever bent u verplicht de mate van blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en passende beheersmaatregelen te nemen. TAUW is de specialistische partner die u daarbij ondersteunt.

Onderzoek op maat

TAUW bepaalt met een efficiënt onderzoek of er Chroom-6 in uw gebouw of object aanwezig is. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een handheld XRF meter (röntgen fluorescentie spectrometer), een snelle verkleuringstest en/of monstername met laboratoriumanalyses. Op basis van de resultaten adviseren wij u over de situatie en bepalen we de beste vervolgstappen.

Dat kan bijvoorbeeld een beheersplan zijn, het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek bij risicovolle werkzaamheden, of het opstellen van een plan van aanpak voor een sanering van het chroom-6 houdend materiaal. Wij kunnen u het gehele traject uit handen nemen. Van uitvoering van het onderzoek en het bepalen van de risico’s, tot het begeleiden van een eventuele sanering.

Integrale ondersteuning

TAUW ondersteunt overheden en bedrijven bij Chroom-6 inspecties en gerelateerde onderzoeken, zoals asbest en zware metalen. Door onze brede domeinkennis bieden we een integrale aanpak, waarbij we u in het volledige proces ondersteunen. Van het helder krijgen van uw vraag, tot inspecties en metingen en van het interpreteren van milieu- en arbeidshygiënische resultaten tot het formuleren van heldere adviesrapporten. Zo helpen we organisaties als het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, verschillende industriële bedrijven en ontwikkelaars bij het oplossen van complexe vraagstukken.  

Een onderzoek voor uw organisatie aanvragen?

Wilt u onderzoek doen naar Chroom-6 op uw locatie, of een Chroom-6 onderzoek combineren met een asbestinspectie? We bespreken graag hoe we u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Vraag uw onderzoek eenvoudig aan via het contactformulier.

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs. 
Erik Menkema

  +31 62 27 92 37 3

 

Offerteformulier

Vraag onderstaand een Chroom-6 onderzoek aan.