Over de asbest risicobeoordeling

Door middel van een risicobeoordeling worden de asbestconcentraties in de binnenlucht bepaald. Daarmee worden ook de blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten, leegstaande bouwwerken en industriële installaties in kaart gebracht.

Wanneer is een risicobeoordeling nodig?

Bij Tauw voeren we een blootstellingsonderzoek uit in onder andere de volgende situaties:

  • Indien het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen
  • Als er sprake is van een calamiteit waarbij asbest vrijgekomen is
  • Indien er sprake is van een potentieel blootstellingsrisico

De asbestrisico’s in kaart brengen

Bij een risicobeoordeling voeren we lucht- en stofmetingen uit om de blootstellingsrisico’s te bepalen. Op die manier kunnen we – eventueel gefaseerd - de potentiele en actuele risico’s in kaart brengen. De resultaten van dit onderzoek bepalen of er in de actuele situatie al dan niet sprake is van een blootstellingsrisico aan asbest. Op basis van ons onderzoek adviseren wij u hoe te handelen. Indien sanering geadviseerd wordt, geven wij u een hierbij passend advies en kunnen wij het gehele traject voor u begeleiden.

Wanneer u beheersmaatregelen moet treffen, stellen wij aanvullend een asbestbeheersplan voor u op. In dit plan staat onder andere omschreven hoe u moet handelen bij schade na een ongeval. Daarnaast vindt u in dit beheersplan alle informatie – met bijbehorende adviezen – hoe om te gaan met de aanwezigheid van asbest. 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs. 
Erik Menkema

  +31 62 27 92 37 3

Stuur mij een mail

 

 

Kunnen wij u helpen door het uitvoeren van een risicobeoordeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.