Actuele wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving rond werkzaamheden in de bodem ontwikkelt zich continu. Dat heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld vergunningstrajecten, het treffen van veiligheidsmaatregelen, (her)gebruik van grondstromen of het opstellen van plannen. Het vraagt van aannemers dat uw organisatie continu op de hoogte is van de meest actuele wetgeving om te voldoen aan de laatste eisen en efficiënte en veilige uitvoering mogelijk te maken.  Daarin kan een ervaren kennispartner als TAUW van grote waarde zijn. Met een gespecialiseerd adviesbureau dat u adviseert vanaf het aanbestedings- tot het  uitvoeringstraject heeft u zekerheid dat aan alle eisen wordt voldaan.    

Voorkomen onvoorziene kosten 

Onvoorziene risico’s kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor uw werknemers en het stilleggen van werkzaamheden, met hoge kosten als gevolg. Vroegtijdige analyse van bodemrisico’s en het nemen van gerichte (beheers)maatregelen voorkomt zulke kostbare stagnaties. Dat kan bijvoorbeeld met een (water)bodemonderzoek voor vergunningsaanvragen, het opstellen van gedetailleerde grondstomenplannen en het verzorgen van de grondstromencoördinatie, het opstellen van saneringsplannen en saneringsmethodieken of de invulling van CROW 400-maatregelen. 

De kracht van TAUW 

TAUW biedt aannemers de zekerheid van ononderbroken uitvoering. We nemen hen alle zorg uit handen op het gebied van bodemrisico’s, van het eerste idee tot de laatste evaluatie en nazorg. We analyseren risico’s, adviseren te nemen maatregelen, zorgen dat u aan alle actuele wet- en regelgeving voldoet en begeleiden de uitvoering waar nodig. Daarbij maken we optimaal gebruik alle de beschikbare bodemdata en verrijken dit waar nodig. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij in staat om snel te acteren en garanderen kwaliteit. We kijken verder dan alleen bodem door de koppeling met onze andere specialismen.

Heeft u een vraag? 

Neem contact met één van onze adviseurs.


Jeroen Vellema 

 +31 62 00 50 98 4

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening voor aannemers

Bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: nieuwbouw, werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Bodemsanering

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten deskundig worden aangepakt. TAUW ondersteunt u daarbij van de eerste planfase tot de laatste nazorg. Met bodemsaneringen die passen bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Met behulp van innovatieve en duurzame technieken, met de zekerheid van decennialange ervaring.

Lees meer

Bodembeleid en risicobeoordeling

Effectief bodembeleid gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook waardevolle kaders voor gebiedsontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw regio. TAUW ondersteunt bedrijven en overheden met het vormgeven en uitvoeren van effectief bodembeleid. Met specialistische risicobeoordelingen van bodemverontreiniging en strategisch advies, op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring.

Lees meer

Grondstromenplan

Bij veel projecten in Nederland komt grond vrij. Denk aan het bouwen van garages of kantoren, versterken van dijken of het ophogen van een terrein. Wilt u grond opgraven en op een andere plek toepassen? Deze grond kan vervuild zijn, bijvoorbeeld met PFAS. Met een grondstromenplan kunt u invulling geven aan de wet- en regelgeving én bespaart u kosten.

Lees meer

Heeft u een vraag?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.