Veranderende wet- en regelgeving 

Industriële organisaties krijgen met veel bodemwetgeving te maken. Met de komende Omgevingswet, het handelingskader PFAS bij ontwikkelopgaven, de Wet Bodembescherming bij (mogelijke) saneringswerkzaamheden, het Besluit Bodemkwaliteit bij grondverzet. Dit is wet- en regelgeving die zich continu ontwikkelt en deels ook per regio kan verschillen. Hierdoor kunnen bedrijven makkelijk verstrikt raken in een web van (onvoorziene) regelgeving. Met tijdrovende en kostbare onderzoeks- en vergunningstrajecten, waarbij het risico op faalkosten groot is.

Uitdagingen voor de industrie

Om binnen dit landschap in compliance te blijven en ontwikkeling kansrijk te maken is een bodemstrategie op maat nodig. Een strategie op basis van onder andere eigen bedrijfsdoelstellingen, die voldoet aan alle (toekomstige) wetgeving en die gebruikmaakt van de meest effectieve en kostenefficiënte methodes. Of het nu gaat om een maatwerk NUL-situatieonderzoek voor een vergunning of een complexe bodemsaneringsafweging mede gebaseerd op actuele risico’s. Door vanaf het begin de juiste strategie te kiezen, vergroten industriële organisaties de kans op door bevoegd gezag goedgekeurde procedures, waardoor ze sneller kunnen ontwikkelen tegen lagere kosten. 

Data-driven oplossingen 

Innovatieve technologie kan bij projecten een waardevolle rol spelen, zoals (geohydrologische) verspreidingsmodellen en sensoren, data-analyse en visualisaties (3D-Modellen, AR en VR). Door onderzoekdata te verwerken tot inzichtelijke modellen ontstaat er een gedetailleerd én begrijpelijk beeld van de bodemsituatie. Dit geeft inzicht in potentiële kansen, knelpunten en risico’s en helpt om de geplande ontwikkeling in een vroeg stadium efficiënt in te richten. Zo wordt bijsturen in een later stadium en het maken van onnodige kosten tijdens het proces voorkomen.

Duurzaam ondernemen

Industriële organisaties worden uitgedaagd waarde toe te voegen aan de omgeving. Op economisch vlak, maar steeds vaker op maatschappelijk en milieutechnisch gebied. Organisaties zoeken daarom ook naar slimme en duurzame manieren in bodemgebruik. TAUW is kennisdrager als het gaat om bijvoorbeeld duurzame saneringsoplossingen. Deels in samenspraak met juiste kennispartners en innovatieve tools biedt TAUW voor veel industriële organisaties verschillende duurzaamheidskansen. Ontdek wat TAUW daarin voor u kan betekenen.  

Heeft u een vraag? 

Neem contact met één van onze adviseurs.


Rob Rensen 

 +31 64 61 33 72 6

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening voor de industrie

Bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: nieuwbouw, werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Bodemsanering

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten deskundig worden aangepakt. TAUW ondersteunt u daarbij van de eerste planfase tot de laatste nazorg. Met bodemsaneringen die passen bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Met behulp van innovatieve en duurzame technieken, met de zekerheid van decennialange ervaring.

Lees meer

Waterbodemonderzoek 

Duurzaam waterbeheer begint met inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van baggerspecie. Voert u regulier onderhoud (baggeren in verband met waterberging en -afvoer) uit? Of wilt u aanpassingen in het watersysteem aanbrengen? TAUW verzorgt het waterbodemonderzoek (volgens NEN 5720 norm) en ondersteunt u bij alle bijbehorende processen.

Lees meer

Grondstromenplan

Bij veel projecten in Nederland komt grond vrij. Denk aan het bouwen van garages of kantoren, versterken van dijken of het ophogen van een terrein. Wilt u grond opgraven en op een andere plek toepassen? Deze grond kan vervuild zijn, bijvoorbeeld met PFAS. Met een grondstromenplan kunt u invulling geven aan de wet- en regelgeving én bespaart u kosten.

Lees meer

Bodembeleid en risicobeoordeling

Effectief bodembeleid gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook waardevolle kaders voor gebiedsontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw regio. TAUW ondersteunt bedrijven en overheden met het vormgeven en uitvoeren van effectief bodembeleid. Met specialistische risicobeoordelingen van bodemverontreiniging en strategisch advies, op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring.

Lees meer

Bodemkwaliteitsbeheer

Toekomstbestendig bodemgebruik begint met actief bodemkwaliteitsbeheer. Kwaliteitsbeheer op basis van heldere plannen, diepgaande actuele kennis en innovatieve tools. TAUW maakt dit mogelijk. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het inrichten van optimaal beheer voor hun situatie, zodat we samen werken aan duurzame ontwikkeling van bedrijven, gemeenten en gebieden.

Lees meer

Heeft u een vraag?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.