Uitdagingen voor de bodem

De ondergrond ligt vol met kabels en leidingen. Door maatschappelijke opgaven als de energietransitie, natuurontwikkeling en het oplossen van het woningtekort zal de ruimte in de ondergrond nog verder beperken. Dit brengt voor netbeheerders stress met zich mee. Het wordt namelijk steeds complexer om veilig, efficiënt en zorgvuldig te werken in de bodem. Door drukte in de ondergrond is het in de voorbereiding lastig om een geschikte plek te vinden en tijdens de uitvoering bestaat er  meer kans op schade bij werkzaamheden.

Behoefte aan kennis

Goede voorbereiding vergt diepgaande bodemkennis als aanvulling op uw eigen engineers en werkvoorbereiders. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, werken in verontreinigde grond en saneringsopgaven, of bij het verzorgen van contacten met stakeholders en de directe omgeving. Een ervaren kennispartner kan de juiste vraag stellen, snel acteren, de juiste (specialistische)onderzoeken uitvoeren en daarmee de zekerheid bieden van veilig en zorgvuldig werken in de bodem.

De kracht van TAUW

TAUW is de grootste en meest ervaren samenwerkingspartner voor netbeheerders. Vooral als het gaat   (zoals bodemonderzoek, -sanering, bemalingen, etc.). Onze kracht is dat we netbeheerders in iedere fase van bodemwerkzaamheden ondersteunen, adviseren en de zorgen uit handen nemen. Van het uitvoeren van een bureaustudie tot aan het begeleiden van saneringswerkzaamheden bij het werken in verontreinigde grond. Wij hebben een landelijk kabels- en leidingenteam dat zowel binnen (adviseurs) als buiten (veldwerk) voor de netbeheerder bereikbaar is. Het maakt niet uit of het gaat om een aansluitleiding, het vervangen van een MOF of de aanleg van een warmtenet in een wijk.  Wij begrijpen als TAUW als geen ander dat snel acteren, meedenken in het project en het doel voor ogen houden essentieel zijn.

Als ingenieursbureau ondersteunen wij netbeheerders in verschillende fasen van het proces. Onze expertise zit hem in het adviseren of leveren van diensten op het gebied van:

  • Vergunningstrajecten
  • Ontwerp (waterleiding)
  • KL-inventarisatie
  • Inzicht in de ruimte in de ondergrond
  • Stakeholdersmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Conditionerende onderzoeken
  • Veiligheidsadvies 

Heeft u een vraag? 

Neem contact met één van onze adviseurs.


Yacintha Mulder 

 +31 65 15 44 60 1

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening voor netbeheerders

Bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: nieuwbouw, werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Bodemsanering

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten deskundig worden aangepakt. TAUW ondersteunt u daarbij van de eerste planfase tot de laatste nazorg. Met bodemsaneringen die passen bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Met behulp van innovatieve en duurzame technieken, met de zekerheid van decennialange ervaring.

Lees meer

Bodembeleid en risicobeoordeling

Effectief bodembeleid gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook waardevolle kaders voor gebiedsontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw regio. TAUW ondersteunt bedrijven en overheden met het vormgeven en uitvoeren van effectief bodembeleid. Met specialistische risicobeoordelingen van bodemverontreiniging en strategisch advies, op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring.

Lees meer

Heeft u een vraag?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.