Wanneer een bodemonderzoek? 

Een particulier kan om verschillende redenen te maken krijgen met de noodzaak van een bodemonderzoek. Bijvoorbeeld bij nieuw- of aanbouw van een woning of bij aankoop of verkoop van onroerende goederen. Dit kan vanuit een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of herontwikkeling worden opgedragen. In de volksmond heet dit ook wel een schone grond verklaring.

Wanneer het gaat om verandering van activiteiten, nieuwbouw of aanbouw bij een bedrijf kan vanuit de Wet Milieubeheer een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig zijn. Wanneer u grond van uw locatie wilt afvoeren, dan wordt vaak een partijkeuring grond (AP-04) gevraagd.

Snel onderzoek  

Het belang van een goed bodemonderzoek is groot. Niet alleen om potentiële risico’s voor mens en milieu te voorkomen, ook om verder te kunnen met een (bouw)project. Daarom is het als particulier belangrijk om een betrouwbaar adviesbureau als partner te hebben die snel handelt, waarbij u de zekerheid heeft van kwaliteit én van ondersteuning bij de procesmatige afwikkeling. Zo kunt u sneller door met uw project en voorkomt u de frustraties van administratieve rompslomp. 
   

Wat kan TAUW betekenen?  

TAUW heeft meer dan 30 jaar ervaring met bodemonderzoeken voor particulieren, bedrijven en overheden. Door onze kennis kunnen we particulieren bij het volledige traject de zorgen uit handen nemen. We zijn flexibel bij spoedaanvragen, voeren onderzoeken uit conform de geldende normen (NEN 5725 en NEN 5740 / NEN 5707) en creëren rapportages die rechtstreeks door u gestuurd kunnen worden naar de partij die het onderzoek eist. De doorlooptijd van verkennend bodemonderzoek bedraagt circa vier weken. 

Heeft u een vraag? 

Neem contact met één van onze adviseurs.


Bodem informatiepunt

 bodem@tauw.com

 

 

Onze dienstverlening voor particulieren

Bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: nieuwbouw, werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Heeft u een vraag?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.