Voorschriften Arbobesluit 

Het Arbobesluit geeft voorschriften ter voorkoming en beperking van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bij de ARI&E wordt gekeken naar de hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de aanwezige installaties. Middels een aanwijzing wordt bepaald of een bedrijf onder de ARI&E-wetgeving valt. Tijdens de inventarisatie zal Tauw samen met het bedrijf de aanwezigheid en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen in kaart brengen.

Verplichtingen ARI&E-wetgeving (Arbobesluit)

Als een bedrijf onder de ARI&E-wetgeving valt, moet het bedrijf voldoen aan de volgende verplichtingen:

  • Het opstellen en indienen ARI&E-Kennisgeving bij Inspectie SZW (ISZW)
  • Het opstellen en implementeren van een PBZO- of ARI&E-document met daarin het PreventieBeleid Zware Ongevallen
  • Het opstellen en implementeren van een VeiligheidsBeheersSysteem (VBS)
  • Het uitvoeren van Aanvullende Risico Inventarisatie en -Evaluatie (ARI&E) of installatiescenario’s
  • Het opstellen en oefenen van een intern noodplan (BNP)
  • Het actualiseren VBS, ARI&E, PBZO-document en BNP bij relevante wijzigingen en deze wijzigingen melden aan Inspectie SZW
  • Het communiceren van risico’s naar naburige bedrijven

Vanuit de ARI&E-wetgeving zijn bedrijven verplicht zich te laten bijstaan door een deskundig persoon zoals beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Omdat de ARI&E zijn oorsprong in de Arbo-wetgeving heeft, wordt de wetgeving gehandhaafd door de Inspectie SZW.

Bedrijven die binnen het Brzo aangemerkt zijn als hoge drempel inrichtingen, wijken af van de bovengenoemde verplichtingen. Door het voldoen aan de Brzo-wetgeving voorzien deze bedrijven al in het volledig in kaart brengen van alle mogelijke risico’s met gevaarlijke stoffen. Lage drempel inrichtingen vanuit het Brzo kunnen wel met de ARI&E-verplichtingen te maken krijgen.

Integraliteit

De RI&E en de ARI&E gaan over de werkplek van de medewerker en is de basis voor het in kaart brengen van de gevaren die werken met zich brengt.

Het team van Tauw bestaat uit specialisten die alles weten van de diverse onderwerpen. Zij werken samen met generalisten die de onderlinge verbanden zien en kunnen zorgen dat het beheersen van het ene gevaar niet gepaard gaat met het introduceren van nieuwe gevaren. Kortom, Tauw biedt bedrijven en instellingen een integrale aanpak van het inventariseren en evalueren van alle risico’s op de werkplek.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Eldert de Vries
Tel: +31 61 19 19 03 1

Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over de aanvullende RI&E?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.