Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen in (verpakte) producten of afval zitten of tijdens het werk ontstaan. Enkele voorbeelden zijn CMR-stoffen, lasrook, hout- en kwartsstof en dieselmotorenmissie. De manier waarop uw medewerker blootgesteld wordt aan de gevaarlijke stof, voor hoe lang en op welke wijze de gevaarlijke stof wordt opgenomen door het lichaam, bepaalt in grote mate de kans op (blijvende) negatieve gevolgen.

De NEN 689 “Blootstelling op de werkplek” geeft richtlijnen voor het bepalen van potentiele gezondheidsrisico’s. Op basis van de uitkomsten kunt u, samen met de HR-afdeling, bedrijfsarts, Arbodienst en de ondernemingsraad, oplossingen bepalen conform uw arbeidshygiënische strategie.

Gezonde werkomgeving

Door onderzoek te doen naar het binnenklimaat, de microbiologische luchtkwaliteit, biologische agentia, blootstelling aan geluid, fysieke belasting, ergonomie en trillingen kunt u bepalen hoe gezond de werkomgeving is voor uw medewerkers. Indien nodig kunt u maatregelen nemen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierdoor neemt het werkplezier toe en bespaart u kosten op de lange termijn (onder andere door verlaging van het verzuimpercentage).
 

Eigen meetdienst

Tauw heeft een eigen meetdienst die diverse gezondheid-gerelateerde metingen, zoals blootstellingsmetingen, geluidsonderzoeken en trillingsmetingen voor bedrijven uitvoert. Dankzij onze kennis op alle vlakken van compliance, kunnen wij snel schakelen en zijn wij instaat om een project integraal met eigen medewerkers uit te voeren. 

Zo weet u zeker dat uw specifieke vraag geplaatst wordt in het grotere geheel. Denk daarbij aan het borgen van de nieuwe processen in een (ISO) managementsysteem, het invlechten van de bloostellingsmetingen in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het beoordelen van de (aangepaste) activiteit of werkwijze binnen uw (milieu-) vergunning. Samen met u zoeken we naar een totaaloplossing.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Jenieke Kuipers - Dekker

 +31 62 06 13 59 6

 Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening met betrekking tot Health (Gezondheid)

Kunnen wij u helpen op het gebied van Health?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.