Industriële veiligheid

Als bedrijf is het belangrijk dat uw bedrijfsvoering inclusief productieproces zo veilig mogelijk wordt bedreven en daarnaast in compliance is met de geldende wet- en regelgeving. Om veiligheid binnen uw organisatie te borgen, is het mogelijk om een veiligheidsmanagementsysteem in te richten. Hierbij maken we inzichtelijk welke veiligheidswet- en regelgeving van toepassing zijn voor uw gehele bedrijf of voor een specifiek onderdeel en borgen we dat uw bedrijf hieraan (blijvend) voldoet.

We ondersteunen bij het uitvoeren van inspecties, onderzoeken en berekeningen en bij het (bouw)technisch en/of organisatorisch oplossen van tekortkomingen.

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid gaat over alles wat er gebeurt rondom uw bedrijf of in de openbare ruimte dat een risico kan vormen voor de omgeving. Bijvoorbeeld transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water of ruimtelijke inrichting rondom uw bedrijf. Hierbij beredeneren we vanuit de risicobron naar de omgeving. Bovendien is sociale veiligheid een voorwaarde voor het veilig en prettig voelen op bepaalde plaatsen. Dit heeft zowel met de uitvoeringsfase als de definitieve situatie te maken.

Externe veiligheid en procesveiligheid

Externe veiligheid heeft te maken met risico’s voor de omgeving in het geval van een incident, bijvoorbeeld bij chemische fabrieken of een biogasinstallatie. Procesveiligheid gaat het veilig ontwerpen en bedrijven van procesinstallaties. De adviseurs van Tauw onderzoeken de externe veiligheid en procesveiligheid aangaande het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) en voeren veiligheidsstudies zoals HAZOP, QRA’s en MRA’s uit.

Werkwijze

De exacte werkwijze is afhankelijk van uw veiligheidsvraagstuk. Indien uw bedrijf te weinig of geen gegevens heeft op het gebied van wet- en regelgeving, starten de adviseurs van Tauw met het in kaart brengen van uw (bedrijfs)Activiteiten en de aanwezige Stoffen, Processen en Installaties (ASPI) binnen uw bedrijf. Op basis hiervan kijken we welke wet- en regelgeving voor u van toepassing zijn. Dit bepaalt welke in- en externe risico’s er binnen uw bedrijf zijn.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Marco Bastiaanssen

 +31 61 13 58 87 0

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening met betrekking tot Safety (Veiligheid)

Heeft u vragen over het aspect Safety?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.