Het keurmerk BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw of gebied aan middels een puntensysteem. BREEAM-NL is een gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn om de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden te bepalen. Het keurmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw of gebied aan. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk waarvoor u bij Nieman & Tauw aan het juiste adres bent.

Concreet en direct toepasbaar duurzamer

Het keurmerk BREEAM-NL maakt het mogelijk om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken op een onafhankelijke en eenduidige manier. Het puntensysteem werkt als volgt: hoe meer punten, des te duurzamer. De punten worden verdiend aan de hand van bewijslast die wordt verzameld door onderzoeken op gebieden als water, ecologie, energie en afval. Uit deze onderzoeken volgen aanbevelingen, die het ontwerp van het gebouw of locatie duurzamer maken. Wij vertalen de duurzaamheidsambitie met BREEAM in concrete, meetbare doelstellingen. Wij ontzorgen u volledig bij het vormgeven van uw duurzaamheidsambities en de realisatie daarvan. Het maatregelenpakket is direct toepasbaar.

De voordelen van integrale samenwerking

Beide bureaus zijn zeer ervaren op het gebied van duurzaamheid en zijn vanaf het beginbetrokken bij BREEAM-NL. Samen vormen we een unieke combinatie en bieden opdrachtgevers als enige in Nederland een totaaladvies. Hierdoor werken we efficiënt en waarborgen we een integrale aanpak.  

We bieden uitmuntende kwaliteit, een soepel procesverloop en één vast aanspreekpunt voor alle BREEAM-NL keurmerken. Ook worden u alle zorgen rondom de bewijslast en certificering van BREEAM-NL uit handen genomen en begeleiden we u tot na de realisatie van het gebouw.

  • Een unieke combinatie van kennis en ervaring, waardoor wij een totaaladvies bieden
  • Een vast aanspreekpunt voor alle BREEAM-NL keurmerken
  • Advies en begeleiding bij alle fases in het proces
  • Volledig ontzorgen van opdrachtgevers ten aanzien van bewijslast en certificering
  • Begeleiding tot na de realisatie van het gebouw

Lees meer over BREEAM-NL en de samenwerking in de flyer. Hierin staat ook welke projecten gezamenlijk gerealiseerd zijn.

BREEAM-NL Quick Scan

Nieuwsgierig naar de BREEAM-score van uw nieuw te bouwen project? Of naar de haalbaarheid van een score Good, Very Good of zelfs Outstanding?
Bij de BREEAM-NL Quick Scan van Nieman en Tauw analyseren onze BREEAM-NL experts aan de hand van uw (schets)ontwerp welke BREEAM-score op dit moment haalbaar is en met welke maatregelen u de gewenste score kunt behalen.

 

Downloads

Flyer BREEAM

Download

Flyer BREEAM

Download

Meer over BREEAM-NL

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.