Werkwijze

Aan de hand van uw (schets)ontwerp analyseren onze BREEAM-NL experts welke BREEAM-score op dit moment haalbaar is. Vervolgens werken wij een aantal scenario’s uit waarmee een hogere BREEAM-score kan worden behaald. Daarbij maken wij onderscheid tussen relatief eenvoudig haalbare credits en credits waarvoor een extra inspanning geleverd moet worden. Met aandacht voor zowel ontwerp- als procesaspecten, inclusief een indicatie van de kosten en baten en eventuele subsidiemogelijkheden.
Wij presenteren onze bevindingen bij voorkeur in de vorm van een workshop. Daarbij stellen wij samen met u de gewenste duurzaamheidsambitie vast en de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden.

Resultaat

Met de BREEAM-NL Quick Scan krijgt u:

  • Een onderbouwd inzicht in de verwachte BREEAM-score van uw project;
  • Scenario’s met maatregelen waarmee u een hogere score kunt behalen;
  • Een overzicht van de benodigde maatregelen om de gewenste BREEAM-score te realiseren;
  • Inzicht in de benodigde investering en subsidiemogelijkheden.

Uiteraard kunnen we u ook in het eventuele vervolgtraject volledig begeleiden en ontzorgen. De samenwerking tussen Nieman en Tauw garandeert u namelijk een unieke combinatie van kennis en ervaring. Wij bieden advies en begeleiding bij alle fasen in het proces, inclusief bewijslast en certificering, tot na de realisatie van het gebouw.

  

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.