Het gezondheidsweb

Het gezondheidsweb is een tool die wij gebruiken om inzichtelijk te maken wat nodig is om tot een gezonde leefomgeving te komen. Hierbij gaat het om een analyse van de huidige situatie, maar ook om het formuleren van ambities en doelstellingen voor een bepaalde plek. Die ambities dienen dan als input voor het opstellen van een visie, plan of ontwerp. Het is een tool die helpt om het sociale en fysieke domein samen te brengen. Door het gesprek aan te gaan en gezamenlijk ambities vast te stellen, krijgt gezondheidsbevordering een integrale plek binnen de organisatie. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

De vier pijlers van een gezonde leefomgeving komen in het web terug. Welke aspecten binnen die pijler precies van belang zijn, zal locatiespecifiek worden bepaald. Dit is maatwerk, omdat vraagstukken rondom een gezonde leefomgeving kunnen verschillen per gemeente en per plek. Door samen de relevante aspecten in te vullen komen we snel tot de kern van een vraagstuk. Die aspecten dienen dan weer als vertrekpunt voor bijvoorbeeld een gezondheidsscan.

De Gezondheidsscan
De gezondheidsscan geeft inzicht in de huidige kansen en knelpunten in een wijk of buurt. Met deze gebiedsanalyse onderzoeken wij hoe gezond een plek is ingericht. Is er voldoende ruimte voor beweging en ontmoeting? Is er voldoende aandacht geweest voor het welbevinden van de mens en hoe is de gebiedsdynamiek? Het onderzoek koppelen wij aan alle beschikbare gezondheidsdata, de bevolkingsopbouw, leefstijl en participatieprojecten. Samen ontstaat zo een overzicht van kansen en knelpunten die we visualiseren in een kaart. In de wijk Orden in Apeldoorn   hebben wij in 2017 een gezondheidsscan uitgevoerd.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.