Advies voor provincies

TAUW helpt provincies bij het in beeld brengen van de actuele en potentiële wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-deelgebieden of aan te wijzen NNN. Aan de hand van kaarten, inventarisatiegegevens, gebiedskennis van terreinbeheerders geeft de ecoloog een integrale, maar compacte beschrijving van welke aspecten bepalend zijn voor de robuustheid van het NNN en welke aspecten gevoelig zijn. Ook legt de ecoloog de relatie met het areaal en de samenhang op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Samen vormt dit de basis voor de mogelijke ontwikkelingen in of rond het NNN-deelgebied.

Wat zijn wezenlijke kenmerken en waarden?

Voorbeelden van natuurwaarden zijn beschermde plant- en diersoorten. Deze soorten zijn afhankelijk van specifieke abiotische karakteristieken en ruimtelijke condities, zoals geo-morfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en/of de belevingswaarde.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met onze adviseur

Frank Aarts
  +31 62 11 06 31 5

Stuur mij een e-mail

Heeft u vragen over onze dienstverlening?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.