TAUW Ecoloog ter plaatse

Soms is het bij de uitvoering van werkzaamheden zoals maaien, graven, slopen en plaatsen van ecologische voorzieningen wenselijk om ecologische begeleiding te krijgen. Zo weet u zeker dat u voldoet aan het ecologisch protocol (ook wel de gedragscode genoemd).

Onze toegewijde TAUW adviseurs begeleiden uw tijdens het gehele project. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals:

  • Het herkennen van een beschermde plant
  • Het op de juiste wijze plaatsen van amfibieschermen, nestkasten, vleermuiskast, etc
  • De exacte locatie van een nest, groei- of rustplaats
  • Het hygiënisch verwijderen van een exoot zoals de Japanse duizendknoop
  • Etcetera.

Specialistische kennis op ecologie

Onze ecologen hebben specifieke soortenkennis én inzicht in het ecologische systeem. Dit maakt het mogelijk om ter plaatse belangrijke aanwijzingen te geven.

Ook als soorten volgens het ecologisch werkprotocol weggevangen moeten worden, kan de ecoloog daarbij zijn vaardigheden en kennis voor u inzetten.

Heeft u een vraag over de ecologische begeleiding?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.