Storende effecten inzichtelijk krijgen

Licht, geluid, graven of slopen kunnen planten en dieren verstoren of zelfs beschadigen. Het is vaak niet direct zichtbaar, maar wellicht verblijven vleermuizen onder het te renoveren dak, bouwt een vogel zijn nest in een boom aan de rand van het terrein of groeit er een beschermde plantensoort in het betreffende plangebied.

Over de ecologische quickscan

Door middel van een ecologische quickscan stelt Tauw vast of beschermde soorten in het plangebied te verwachten zijn op basis van de aanwezige condities en eventuele eerdere waarnemingen en of uw activiteit mogelijk schade aanbrengt of verstorend is voor (beschermde) plant- en diersoorten. Hiermee weet u of uw activiteit door kan gaan of dat nader onderzoek nodig is voor de aanvraag van een ontheffing. 

Voor de Quickscan doet de ecoloog een literatuurstudie naar de geplande activiteit en het plangebied, dit kan aan de hand van de Ecoviewer. Indien nodig voeren wij een visuele inspectie uit door een bezoek aan het plangebied te brengen. Hiermee stelt de ecoloog vast of in - of rond - het plangebied geschikt leefgebied aanwezig is voor beschermde soorten. Daarnaast maakt de ecoloog een inschatting van verstorende effecten van uw activiteit.

Het vervolg n.a.v. de ecologische quickscan

(Aanvullend) ecologische onderzoek

Als uit de ecologische quickscan naar voren komt dat in of rond het plangebied geschikt leefgebied aanwezig is en uw activiteit mogelijk effect heeft op beschermde soorten, is een aanvullend ecologisch onderzoek nodig. Dit onderzoek brengt voor de specifiek aanwezige soorten in beeld wat het effect is van uw activiteit en wat nodig is voor de ontheffing.

Lees meer

Offerteformulier

Vraag onderstaand een ecologische quickscan aan.

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met onze adviseur


Frank Aarts contactpersoon ecologische quickscan

Frank Aarts
Adviseur Ecologie
Tel: +31 62 11 06 31 5