Storende effecten inzichtelijk krijgen

Licht, geluid, graven of slopen kunnen planten en dieren verstoren of zelfs beschadigen. Het is vaak niet direct zichtbaar, maar wellicht verblijven vleermuizen onder het te renoveren dak, bouwt een vogel zijn nest in een boom aan de rand van het terrein of groeit er een beschermde plantensoort in het betreffende plangebied.

Over de ecologische quickscan

Door middel van een ecologische quickscan stelt Tauw vast of beschermde soorten in het plangebied te verwachten zijn op basis van de aanwezige condities en eventuele eerdere waarnemingen en of uw activiteit mogelijk schade aanbrengt of verstorend is voor (beschermde) plant- en diersoorten. Hiermee weet u of uw activiteit door kan gaan of dat nader onderzoek nodig is voor de aanvraag van een ontheffing. 

Voor de Quickscan doet de ecoloog een literatuurstudie naar de geplande activiteit en het plangebied, dit kan aan de hand van de Ecoviewer. Indien nodig voeren wij een visuele inspectie uit door een bezoek aan het plangebied te brengen. Hiermee stelt de ecoloog vast of in - of rond - het plangebied geschikt leefgebied aanwezig is voor beschermde soorten. Daarnaast maakt de ecoloog een inschatting van verstorende effecten van uw activiteit.

(Aanvullend) ecologische onderzoek

Als uit de ecologische quickscan naar voren komt dat in of rond het plangebied geschikt leefgebied aanwezig is en uw activiteit mogelijk effect heeft op beschermde soorten, is een aanvullend ecologisch onderzoek nodig. Dit onderzoek brengt voor de specifiek aanwezige soorten in beeld wat het effect is van uw activiteit en wat nodig is voor de ontheffing.

Kunnen wij u verder helpen?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Frank Aarts

Adviseur Ecologie

Offerte aanvragen

 

 

Vraag uw offerte aan voor een ecologische quickscan

 

 Toonaangevende speler in ecologische vraagstukken

 30+ bevlogen ecologen

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau