Ontheffing aanvragen bij het bevoegd gezag

Als uw activiteit effect heeft op beschermde soorten, dan bent u verplicht een ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag voor beschermde soorten is de provincie. Voor de aanvraag van de ontheffing moet u veel informatie aanleveren over de geplande activiteiten en de aanwezige soorten in en rond het plangebied. De resultaten uit het ecologisch onderzoek vormen een goede basis voor de aanvraag. Een ecologisch werkprotocol is een belangrijk onderdeel van de ontheffingsaanvraag. Daarnaast is vaak een mitigatieplan nodig.

Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol is een nauwkeurige beschrijving van hoe, wanneer en waar u de werkzaamheden kunt uitvoeren, zonder dat deze effect hebben op de aanwezige beschermde soorten.

Tauw bespreekt met u welke werkzaamheden of activiteiten nodig zijn om uw voornemen te kunnen realiseren. Op basis daarvan én de resultaten uit het ecologisch onderzoek, stelt de ecoloog het werkprotocol voor u op, zodat de aannemer aan de slag kan zonder in strijd te zijn met de Wet natuurbescherming.

Soms is het nodig of aan te raden om met ecologische begeleiding in het veld aan de slag te gaan.

Begeleiding van onze toegewijde adviseurs

De ecologen van Tauw zijn bekend met het bevoegd gezag en weten precies wat nodig is om de ontheffingsaanvraag zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wij kennen de juridische kaders en adviseren over de beste aanpak. Samen met de ecoloog heeft u de grootste kans dat uw aanvraag goedgekeurd wordt door de provincie en uw activiteit doorgang kan vinden.

Doorlooptijd van een ontheffingsaanvraag

De voorbereiding voor de ontheffingsaanvraag kan enkele weken duren, afhankelijk van de beschikbare informatie uit het natuuronderzoek en de voorgenomen activiteit. De ontheffingsaanvraag kan tot 26 weken in beslag nemen. Weet u al dat u een ontheffing nodig hebt voor uw project of activiteit, wacht dan niet te lang met deze aanvraag.

 

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met onze adviseur

Frank Aarts
  +31 62 11 06 31 5

Stuur mij een e-mail

 

Heeft u een vraag over de ontheffingsaanvraag?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.