Grondwatermodelleren

Om het grondwatersysteem beter te kunnen begrijpen maken we gebruik van grondwatermodellen. Met modellen kwantificeren wij effecten van ingrepen in het watersysteem. Tauw heeft unieke hoogstaande kennis op dit gebied en dat maakt dat wij niet alleen aandacht hebben voor gesimuleerde grondwaterstanden, maar specifiek oog hebben voor het gehele systeemgedrag. Deze kwaliteit is zichtbaar in onze advisering.

Grondwatermeetnetten

Een goed grondwatermeetnet helpt ons bij het vaststellen van de actuele grondwatersituatie en bij de monitoring van veranderingen. Meten kost veel geld, maar levert vaak ook zeer bruikbare informatie op. Het met elkaar vaststellen van het monitoringsdoel, de beschikbare middelen en de monitoring daarop richten is onze kracht.

Stedelijk grondwater

Als het grondwater in stedelijk gebied aandacht heeft dan is dit vaak vanuit een overlast of onderlast situatie. Wij helpen bij het vinden van de oorzaak en helpen bij het oplossen ervan. Onze expertise gaat nog verder: Samen met de waterbeheerders kijken we steeds vaker naar de rol die het water kan vervullen bij hittestress, droogtestress en het klimaatbestendig maken van de stad.

Samenwerken is ons credo

Kleine en grote ingrepen in de waterhuishouding stralen via het grondwatersysteem soms ver uit. Met onze kennis en middelen brengen wij deze effecten in beeld. Samen met de waterbeheerders bedenken wij oplossingen voor bedreigingen en verzilveren wij kansen. Dat maakt ons werk elke dag weer mooi!

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.