Wat is TRIMS en hoe werkt het?

Ook inzicht in het beheer en onderhoud van (mogelijk) aanwezige asbest in uw complexen en installaties is noodzakelijk. Niet alleen om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, maar juist om een veilige werkomgeving te creëren, zodat niemand wordt blootgesteld aan asbestvezels.

TRIMS (Tauw Risicogestuurd Informatie Management Systeem) is een informatiemanagementsysteem dat beter inzicht geeft in de status, beheer en het geplande onderhoud van assets in uw beheer, of aanwezige asbest in uw vastgoed. Het informatiemanagementsysteem ondersteunt onder andere beheerders bij het opstellen van risicogestuurde beheer- en onderhoudsplannen

TRIMS is beschikbaar voor beheer een onderhoud in combinatie met Areaal en Asbest 

 

Data organiseren en structureren

TRIMS is ontwikkeld in Relatics, een webbased platform dat alle relevante data (en verbanden tussen deze data) organiseert en structureert. Met behulp van semantische technologie en een aan eisen gecentreerde aanpak, kunt u eisen, objecten, ruimten, activiteiten, risico’s en verificatie beheren in een samenhangend netwerk. Zo is uw informatie volledig traceerbaar, vermindert u kosten en risico’s en blijven projecten volledig beheersbaar.

1. TRIMS Asbest

Actueel inzicht op aanwezige asbest in de door u beheerde gebouwen, complexen en installaties is voor bedrijven een grote uitdaging. Elk bedrijf is verplicht om het mogelijk aanwezige asbest in eigen organisatie te inventariseren, de eventuele risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Maar welk asbest heeft permanente risico’s gezien de aard en de toepassing? Hoe houdt u de status van asbesthoudende materiaal goed in de gaten? En hoe zorgt u ervoor dat de verschillende onderzoeks- en adviesrapporten met elkaar in verband (blijven) staan? Tauw biedt hiervoor een oplossing: TRIMS Asbest. Hét informatiesysteem dat u ondersteuning biedt bij een veilig en efficiënt beheer van asbest door alle asbestinformatie overzichtelijk in één systeem te presenteren.

De voordelen van werken met TRIMS Asbest:

  • Meer grip op de asbestsituatie
  • Gestructureerd inzicht in aanwezige asbest
  • Prioritering op risicoklasse
  • Informatie snel beschikbaar (tijdbesparend)
  • Data kan worden gekoppeld
  • Minder kans op calamiteiten (voorkomt faalkosten)
  • Zaken goed op orde bij eventuele controle van handhavende instanties
  • Alarmfunctie voor actualisatie inventarisatierapporten

Het belang van goed asbestbeheer

In gebouwen, objecten en installaties die vóór 1994 zijn gebouwd, is er grote kans op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Het is belangrijk om de status van het asbest goed in de gaten te houden en bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Zo kan asbest wat in contact staat met de buitenlucht in de loop der tijd verweren of beschadigen en kunnen ruimtes met asbesttoepassingen intensiever worden gebruikt. Hierdoor neemt de kans op blootstelling en/of beschadiging toe. Om asbest in kaart te brengen voert men onderzoeken uit en worden diverse onderzoeks- en adviesrapporten opgesteld. Deze worden vaak als document in een kast opgeborgen of digitaal als document opgeslagen. Het gevolg is dat men veel beschikbare informatie heeft die slecht herleidbaar is op complexniveau. Hiervoor hebben wij TRIMS Asbest ontwikkeld.

2. TRIMS Beheer en Onderhoud

Als assetmanager of beheerder van de openbare ruimte houdt u één doel voor ogen: hoe onderhoud ik mijn areaal op een duurzame en veilige manier tegen zo laag mogelijke kosten? Het begroten en plannen van het beheer en onderhoud van uw areaal wordt vaak als een complex en een tijdrovend proces gezien, vooral omdat er vaak geen duidelijk beeld is van de huidige staat van het areaal.

Het informatiemanagementsysteem TRIMS Beheer en Onderhoud ondersteunt beheerders bij het opstellen van risicogestuurde beheer- en onderhoudsplannen. Tevens biedt TRIMS de mogelijkheid om bredere maatschappelijke thema’s, zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid, concreet te verbinden aan uw onderhoudsopgave. Op die manier wordt de toegevoegde waarde van beheer en onderhoud in bredere context duidelijk.

Eigen TRIMS beheersysteem

Onze risicogestuurde aanpak met TRIMS voorziet uw eigen beheersysteem van gevalideerde informatie. Wij werken daarbij op basis van gangbare normen zoals NEN 2767-4, FMECA (risicoanalyses) en RAMS.

 

Aan de slag met TRIMS of een livedemonstratie bijwonen?

Livedemo's voor zowel TRIMS asbest als TRIMS beheer & onderhoud