Belangrijke vraagstukken voor een asseteigenaar

Asseteigenaren hebben vaak een veelvoud aan assets in beheer en vaak ontoereikende (financiële) middelen om alle assets adequaat te beheren. Dit betekent keuzes maken in wat je wel of niet aanpakt binnen de beperkte middelen en gegeven de risico’s op uitval of erger. Als asseteigenaar krijg je te maken met onder andere de volgende kwesties:

 • Hoe houd ik de gegevens van mijn assets actueel en beschikbaar?
 • Wanneer is vervanging of onderhoud van mijn assets aan de orde?
 • Welke functies kan ik met mijn assets bedienen, en is dat houdbaar?
 • Hoe ontwikkel je een integrale visie en stuur je slim op budgetten?
 • Hoe ontwerp je met oog op het beheer in de toekomst?

 

De ‘Big-8’ aanpak van TAUW

Onze toegewijde adviseurs helpen u bij het maken van gefundeerde keuzes, op basis van technische, financiële en maatschappelijke aspecten. Hierbij maken we gebruik van onze zelfontwikkelde 'Big-8' aanpak. Binnen deze aanpak maken we onderscheid tussen twee fases:

 • de strategische fase, met als resultaat een Strategisch Asset Management Plan (SAMP)
 • en een meer concrete fase, met als resultaat een Assetmanagementplan (AMP)

Wij helpen u graag om meer grip te krijgen op uw assets en vanuit de strategische visie (SAMP) een vertaalslag te maken naar een concreet plan van aanpak (AMP). Inclusief bijbehorende investeringsagenda voor de komende jaren. Dit zorgt ervoor dat u gefundeerde keuzes maakt binnen de beschikbare middelen en het risicoprofiel.

Onze “Big-8 aanpak” kenmerkt zich door gericht te zijn op het levenscyclusproces van assets, de samenhang in een systeem met functionele eisen en gebruikers die bepalend zijn voor het netwerk waarin assets opereren.

Aanvullende dienstverlening op de Big-8 aanpak

Afhankelijk van uw huidige stand van zaken in asset management, stelt TAUW de assetmanagementplannen op en scherpen we dit aan met aanvullende dienstverlening zoals:

 • Het actueel, betrouwbaar en compleet maken van uw assetoverzicht binnen de scope van een project
 • Het middels digitale technieken in beeld brengen van uw assets
 • Digital Twins
 • Datamanagement
 • Levenscyclusafwegingen gekoppeld aan klimaatbestendigheid en duurzaamheid
 • Levensduurverlengende onderhoudsadviezen
 • Ontwerpen van aanpassingen en vervangingsopgaven voor assets
 • Kostenramingen (beheerkostenramingen, LCC-ramingen, MKBA’s)
 • Meerjaren onderhoudsprogramma’s, berekenen levensduur van kunstwerken
 • Metingen en inspecties
 • Het uitvoeren van conditionerende onderzoeken om kosten en risico’s beter in beeld te brengen voor u als assetbeheerder.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Ronald Kleijbeuker

  +31 62 04 24 38 9

  Stuur mij een mail

Projecten asset management

Kunnen wij u helpen op het gebied van asset management?

Leg uw vraagstuk voor aan één van onze experts