Wanneer is een bemalingsadvies nodig?  

Om te kunnen toetsen of u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en om de effecten en risico’s van de bemaling op de omgeving inzichtelijk te maken, stellen de specialisten van TAUW een bemalingsplan opEen bemalingsplan bestaat uit de zes onderdelen: 

  • Bodemopbouw geohydrologie en waterhuishouding 
  • Berekening van het te verwachten onttrekkingsdebiet en waterbezwaar 
  • Lozingsadvies (kwalitatief en kwantitatief) 
  • Toetsing van het waterbezwaar en advies meldings- en/of vergunningsplicht 
  • Maaiveldzettingsberekening 
  • Effecten op de omgeving: opbarstrisico’s, effecten op natuur, landbouw en stedelijk groen, etc. 

 

Uitgebreide rapportages 

Mocht een bemaling vergunningsplichtig blijken, dan stellen de specialisten van TAUW hiervoor een uitgebreide rapportage op. Dit door middel van een vormvrije m.e.r. (milieueffectrapportage) procedure. Daarnaast ondersteunen wij bij het aanvragen van de nodige vergunningen.  

Indien nodig kijken we gedetailleerd naar de verspreidingsrisicos van aanwezige verontreinigingen in het gebied en de zettingsrisico’s. 

 

BRL SKIB 12000 gecertificeerd  

TAUW is gecertificeerd (BRL SKIB 12000) voor tijdelijke grondwaterbemalingDeze certificatie zegt dat wij de risico’s voor de omgeving kunnen onderzoeken en een goede analyse maken voor de tijdelijkgrondwaterbemaling.  

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs/

Marc Jansen

+ 31 61 13 58 29

Stuur mij een mail

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.