Onze aanpak 

Dit proces is een cyclus en kan worden verdeeld in vier fasen: 

  • Het ontwerp: in deze eerste fase wordt het monitoringsplan ontwikkeld en worden de doelstellingen vastgesteld.  
  • Monitoring: vervolgens worden de onderzoeken en de monitoring uitgevoerd door onze specialisten die dit werk dagelijks uitvoeren. 
  • Analyse: In deze fase worden de gegevens uit de monitoring geanalyseerd. Een tijdreeksanalyse is een voorbeeld van een onderdeel binnen de analysefase. Aan de hand van een tijdreeksmodel verklaart TAUW de huidige situatie en worden er voorspellingen gedaan voor de toekomst. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar de trend van vochtgehalte in een bepaald gebied.  
  • Evaluatie en optimalisatie: tot slot wordt gekeken of het meetnet voldoet aan de doelen die zijn gesteld. Hier is ook ruimte voor eventuele optimalisatie. 
     

TAUW stelt monitoringsplannen op voor een groot aantal diverse vraagstukken, zoals:  

  • Winning van drinkwater
  • Grondwaterstand 
  • Ecohydrologie 
  • Geohydrologie 

Neem contact op met onze adviseurs

Willem Capel

 +31 65 33 88 61 4

 Stuur mij een mail

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.