Voldoen aan waterakkoorden

Voor het oppervlaktewater zijn er in de waterakkoorden afspraken gemaakt over hoe het beschikbare water in de grote rivieren en het IJsselmeer verdeeld wordt over de verschillende waterbeheerders in Nederland. In de droge zomer van 2018 is gebleken dat niet alle watervragers altijd voorzien konden worden van voldoende water. Daarnaast spelen er soms (nieuwe) ontwikkelingen in gebieden die extra water vragen.TAUW heeft een brede expertise op het gebied van (het modelleren) van oppervlaktewater en het adviseren in waterverdelingsvraagstukken.

Ten aanzien van het grondwater hebben de provincies opdracht gekregen om voor 2050 extra drinkwater beschikbaar te stellen. Door klimaatsverandering is er steeds meer behoefte aan drinkwater. Bestaande of nieuwe grondwatervoorraden moeten aangesproken worden of er moet nagedacht worden over het slimmer en efficiënter aanvullen van bestaande voorraden. TAUW heeft veel ervaring en kennis rondom de vragen die spelen bij strategische studies naar waterbeschikbaarheid.

Nieuwe winningsplaatsen realiseren of capaciteit uitbreiden?

Uitbreiden van voorraden kan bijvoorbeeld door capaciteitsuitbreiding van huidige drinkwaterwinningsplaatsen. Dit is echter niet altijd mogelijk. In dat geval moet er gezocht worden naar nieuwe winningsplaatsen. TAUW voert deze onderzoeken uit. We kijken niet alleen naar de hoeveelheid beschikbaar water, ook naar de effecten van de waterwinning op de omgeving. Door de effecten in beeld te brengen ontstaat er een plan in welke gebieden nieuwe winningsplaatsen kunnen worden gerealiseerd, of waar de capaciteit van huidige waterwinnningsplaatsen kan worden uitgebreid. 

Neem contact op met onze adviseurs

Linda van Toorn

 +31 61 54 82 93 1

 Stuur mij een mail

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.