Meten van capaciteit en vermogen

Tauw heeft de expertise én de juiste meetapparatuur in huis om de aspecten capaciteit en vermogen inzichtelijk te maken. Ook beschikken we over de apparatuur om simultaan met de capaciteitsmeting het opgenomen vermogen te meten in het elektriciteitsnet.

De meetresultaten geven u inzicht en handvatten voor bijvoorbeeld:

  • de optimalisatie van de pompprestaties, o.a. met het oog op energiebesparing
  • de verbetering van de waterbalans 
  • een garantie- of nulmeting bij renovatie of nieuwbouw

 Uit deze pompprestatiemetingen komen veelal verrassende resultaten. Vaak wijkt de capaciteit meer af dan gedacht of vereist, zowel in positieve als negatieve zin. Een ander aspect dat aan het licht komt, is een afwijkend energieverbruik; dat is vaak hoger dan gedacht.

Energiebesparing bij poldergemalen

In het kader van Meerjarenafspraken (MJA’s) heeft de rijksoverheid de waterschappen opgeroepen om zuiniger om te gaan met energie. Eén van de manieren om daaraan gehoor te geven, is energiebesparing bij poldergemalen.

Uit onderzoeken van Tauw en de TU Eindhoven blijkt dat er aanzienlijke kansen liggen om het energieverbruik van poldergemalen terug te brengen. Grofweg kan gesteld worden dat bij 25% van de objecten 15-20% energiebesparing mogelijk is.

Een eerste stap in energiebesparing is inzicht krijgen in de feitelijke prestaties van de pompinstallatie van een gemaal. Met de kennis van de werkelijke pompprestaties is het mogelijk deze exacter af te stemmen op de behoefte en het energieverbruik. Dit kan in veel gevallen leiden tot lagere energiekosten.

Quickscan pompprestaties

Tauw kan de pompprestaties voor u inzichtelijk maken met een quickscan. Deze quickscan bestaat uit een capaciteitsmeting en een vermogensmeting.

Heeft u een vraag? 

Paul Heuseveldt

  +31 65 11 85 79 7

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over capaciteitsmetingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.