Tauw, groot in gemalen!

Gemalen zijn bij uitstek een voorbeeld van multidisciplinaire objecten. Niet alleen onze kennis van pompen en hydraulica speelt hier een rol; het is ook een samenspel van kennisgebieden als civiele techniek, werktuigbouw, elektrotechniek met specialismes als geotechniek, waterveiligheid, bemaling en diverse conditionerende onderzoeken.

We hebben de kennis in huis om de opdrachtgever te ondersteunen in elke discipline. Bijvoorbeeld door de inzet van een enkele specialist tot de complete uitwerking van een polder- of boezemgemaal door een multidisciplinair projectteam.

Tauw als veelzijdig partner

Mede door onze jarenlange ervaring werken wij aan zowel de opdrachtgever- als opdrachtnemer-zijde. Of het nou gaat om planvorming, contractvorming of juist de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Opdrachtgever-zijde

Aan opdrachtgever-zijde bestaan onze werkzaamheden onder andere uit het opstellen van programma’s van eisen, vraagspecificaties UAV-gc, maar ook traditionele RAW-bestekken en de bijbehorende (schets)ontwerpen.

Wij kunnen daarbij invulling geven aan alle benodigde rollen en expertises in zowel de voorbereidende als de uitvoerende fasen; van inhoudelijk specialist tot projectmanagement, of bijvoorbeeld als ontwerpende partij binnen een Bouwteamverband.

Ook invulling van IPM-rollen middels technisch-, contract- en vergunningenmanagement behoren daarbij tot onze expertise.

Opdrachtnemer-zijde

In de huidige markt zijn we vaak de ontwerpende partij voor de opdrachtnemer, waarmee samen wordt gewerkt aan een optimaal ontwerp en realisatie binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden.

In verschillende fasen (vanaf inschrijving tot en met oplevering) wordt er gewerkt om hydraulische en (geo)technische uitgangspunten om te zetten naar de juiste pomp- en installatiekeuzes, civiele constructies en inrichtingsontwerpen.

Het ontwerp wordt gedurende diverse ontwerpfases (VO, DO en UO) gevalideerd aan de gestelde klanteisen middels Systems Engineering. Ook de toetsing van veiligheid- en waterveiligheid speelt daarbij doorlopend een rol.

We ontwerpen in 3D en bieden zo de mogelijkheid om al tijdens het ontwerpproces - middels VR-engineering - een virtueel bezoek te brengen aan het object en te kijken naar optimalisaties.

Heeft u een vraag? 

Harry Grevers

  +31 61 16 47 12 8

  Stuur mij een mail

 

Gerelateerde dienstverlening

Naast nieuwbouw en renovatie van gemalen zijn onze collega’s ook actief op het gebied van overige natte kunstwerken zoals bruggen, sluizen, stuwen en vispassages.

Ook staan we bekend als gespecialiseerde partij voor het meten van de prestaties van bestaande en nieuwe gemalen, en het aansluitend adviseren van optimalisatiekansen. Lees hier meer over

Tot slot heeft onze vakgroep gemalen inhoudelijk ook een overlap met de specialistaties persleidingen en rioolgemalen. Lees hier meer over

 

Projectreferenties waterveiligheid & waterbouw

Heeft u een vraag over gemalen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.