Beleidsevaluatie

De aandacht voor beleidsevaluatie neemt toe. Mooi, want in het ontwikkelen van doelgericht en doelmatig beleid is nog een wereld te winnen. Steeds meer beheerders ontdekken het belang van een goede beleidsevaluatie. TAUW helpt waterbeheerders met het evalueren van beleid en beleidsuitvoering. We denken ook mee om uw beleid helder neer te zetten in uw waterkeringbeheerplan.

Systeembenadering

In de opgave om de borging van onze waterveiligheid ook in de toekomst betaalbaar te houden is het zaak breed te blijven denken. Een gevleugelde uitspraak van Albert Einstein was; “Als we blijven doen wat we deden, krijgen we wat we altijd kregen”.

Willen we daarom veranderen, zullen we soms anders naar het beheerareaal moeten kijken dan we gewend zijn. Zo kunnen systeemanalyses bijvoorbeeld tot verrassende, nieuwe inzichten leiden die niet alleen een positieve invloed hebben op uw eigen organisatie, maar ook op organisaties in uw beheergebied. Wij trekken graag samen met u op in de analyse van uw systeem en bundelen graag onze kennis(sen) om gevonden mogelijkheden samen met gebiedspartners te verkennen.

 

Heeft u een vraag? 

Coen Riemslag

  +31 61 08 84 48 4

 Stuur mij een mail

Heeft u een vraag beleid en strategie bij waterkeringsprojecten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.