Traditioneel, Geïntegreerd of doorpakken naar Bouwteam of 2-Fase contract?

Welk contract uw project het beste past is volledig afhankelijk van uw situatie. Zo spelen de complexiteit van de opgave, de planning, benodigde expertise en omgevingsfactoren een belangrijke rol. TAUW werkt dagelijks in de verschillende contractvormen aan opdrachtgevers-zijde, aannemerszijde of combinaties daarvan. Wij kunnen daarmee rechtstreeks putten uit concrete ervaringen met verschillende contractvormen. We gebruiken onze ervaringen graag om u te adviseren in de keuze welk type contractvorm u het beste past en de verdere begeleiding daarvoor.

Lees meer over contractvorming

Heeft u een vraag over contractvorming?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.