Grip op de technische versterkingsopgave

TAUW werkt nauw samen met beheerders, aannemers en gebiedspartijen aan geotechnische en constructieve oplossingen waarbij we de laatste technische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Voor optimale inpassing van de versterkingsopgave maken we gebruik van de laatste inzichten en stemmen we zonodig kansrijke, ongebaande paden af met het Adviesteam Dijk Ontwerp (ADO).

Onze adviseurs en ingenieurs werken daarbij van grof naar fijn aan haalbare en passende oplossingen om (bestuurlijke) gebiedspartners optimaal te betrekken. TAUW staat daarbij graag naast haar opdrachtgever, van het Rijk, Waterschap tot de aannemerij, waarin we gelijkwaardig en op professionele wijze werken aan een gedeeld doel.

Inpassing in de dynamische omgeving

Een versterkingsopgave vormt vaak een bepalend onderdeel van een uniek stukje Nederland met dito belanghebbenden. Wij beschouwen de opgave daarom altijd als onderdeel van de bredere context van het gebied waarin het zich bevindt. Daaruit volgen doorgaans immers prachtige kansen voor win-win oplossingen!

In onze werkzaamheden staan wij voor maatschappelijk gedragen, realistische en kosteneffectieve oplossingen. In de nieuwe realiteit waar Corona deel van uitmaakt organiseren wij laagdrempelige, digitale informatiebijeenkomsten en werksessies zodat belanghebbenden en omgeving actief kunnen meedenken, meedoen of meewerken.

Voor transparantie in de plannen ontsluiten wij bovendien onze 3D ontwerpen in een toegankelijke GIS omgeving waarmee we zowel binnen het projectteam (interdisciplinair overleg) als buiten het projectteam (omgevingsteam) inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van keuzes en oplossingen.

Rekening houdend met complexe wet/regelgeving

Een duurzame inpassing in het gebied vraagt ook om juridische verankering van uw versterkingsopgave aan de juiste wet- en regelgeving. Dat vraagt om een goed uitgedachte strategie en start in het vroegste stadium van het project. De juiste insteek van het omgevingsproces verkleint bijvoorbeeld aanzienlijk de kans op een Raad van State procedure in latere stadia van het project. Ander voorbeeld dat uw project in een laat stadium aanzienlijk kan vertragen is de te verwachten stikstof depositie in nabijgelegen Natura2000 gebieden. TAUW is topspeler in de landelijke ontwikkeling van het Stikstof dossier (AERIUS) en volgt de ontwikkelingen van de Omgevingswet op de voet. Wij ontzorgen u graag op het gebied van te verkrijgen vergunningen, waaronder MER, Projectplan Waterwet, NB-wet en uitvoeringsvergunningen.

 

Heeft u een vraag? 

Arjen van der linde

  +31 65 12 21 69 3 

 Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over verkenning, planvorming en ontwerp?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.