Wat is zuiveringsslib? 

Zuiveringsslib is een restproduct dat overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater in waterzuiveringsinstallaties. Zuiveringsslib bestaat uit droge stof en water. De droge stof bestaat uit organische en anorganische bestanddelen die verwijderd zijn uit het afvalwater (nutriënten, metalen, medicijnresten, etc.). 

Duurzame ontwatering en eindverwerking slib 

In Nederland gebeurt de ontwatering van zuiveringsslib voornamelijk met centrifuges, zeefbandpersen en kamerfilterpersen. Dit kost behoorlijk veel energie en chemicaliën (polymeer) wat tot een negatieve milieu impact leidt. Voor de eindverwerking wordt zuiveringsslib doorgaans getransporteerd naar slibeindverwerkers waar het slib wordt verbrand. Dit is conform de afvalhiërarchie van het ministerie van I&W. Deze kent 4 opties: verbranden, exporteren, opslaan en als dat niet lukt storten. Vanwege de capaciteitsproblemen is er niet altijd te ontkomen aan storten en daarom worden er nieuwe mogelijkheden gezocht. 

Op dit moment worden er innovatieve technieken getest om slib(eind)verwerking duurzamer te maken. Dit zijn zowel ontwateringstechnieken (droging met restwarmte, ontwatering met borstelcentrifuge, elektro-osmose) als eindverwerkingstechnieken (vergassing, carbonisatie/ pyrolyse en MID MIX). 

TAUW: Dé kennisdrager als het gaat om duurzame ontwikkelingen in de slib(eind)verwerking 

Het team slib(eind)verwerking bestaat uit een groep goed op elkaar ingespeelde professionals. Wij gaan voor de meest geschikte oplossing en streven daarbij naar betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en duurzaamheid. Vanwege onze betrokkenheid bij recente STOWA projecten zijn wij goed op de hoogte van de ontwikkelingen  op het gebied van ontwatering, droging en eindverwerking van slib. 

Wij koppelen ons advies aan onze uitgebreide ervaring in de gehele water- en slibketen. Als onafhankelijk adviesbureau kunnen wij vrijuit adviseren over de verschillende mogelijkheden. De vertrouwensband met en wensen van onze klanten zijn daarbij erg belangrijk.  Wij helpen u graag verder op de volgende gebieden: 

  • Bottleneck in bestaande situatie 
  • Varianten-en Systeemkeuzestudies 
  • Onderzoek nieuwe technieken  
  • begeleiden testen en pilots 
  • Innovatieve technieken (borstelcentrifuge, slibverwerking met ongebluste kalk, poederkool op slib) 
  • Ontwerpstudies (schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp) 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Berend Reitsma

  +31 65 12 26 00 5

Stuur mij een mail

 

 

Artikel: Tot over de oren in de slibcrisis 

Verwerking zuiveringsslib vraagt om duurzame oplossingen (Water H2O)

Er was al een tekort aan verwerkingscapaciteit voor zuiveringsslib in Nederland. Maar nu vier van de zes verbrandingsovens van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) al maanden stilliggen, is het probleem groter dan ooit. De waterschappen zitten tot over hun oren in de slibcrisis.

Lees het artikel

 

Projecten slib(eind)verwerking

Kunnen wij u helpen op het gebied van slib(eind)verwerking

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.