Arbeidsomstandighedenbesluit en ZZS

Als uw medewerkers werken met stoffen die zijn ingedeeld als carcinogeen, mutageen en/of reprotoxisch (CMR), waaronder ZZS, dan bent u verplicht deze te vervangen door minder gevaarlijke alternatieven als dit technisch of medisch mogelijk is. Als het niet mogelijk is de CMR-stoffen geheel te vermijden, dan dient uw organisatie in compliance te zijn met het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het besluit verplicht u uw medewerkers te beschermen tegen de risico’s van het werken met deze stoffen.

 

Hoe creëert u een veilige werkomgeving rond ZZS?

Om een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te kunnen creëren, dient u allereerst te weten welke stoffen binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Leidend voor Arbo is de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, en mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. Deze lijst wordt gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt in Nederland twee keer per jaar geüpdatet op basis van nieuwe informatie en inzichten, verkregen uit doorlopende Europese onderzoeken naar verschillende stoffen. Er kunnen stoffen van de lijst afgehaald of juist aan toegevoegd worden en bepaalde stoffen kunnen een verzwaring of afzwakking krijgen. Dit stelt u wellicht voor vragen als:

  • Welke stoffen zijn ZZS en (potentieel)ZZS?
  • Hoe kom ik aan actuele informatie over ZZS?
  • Met welke ZZS hebben wij binnen ons productieproces te maken?
  • Aan welke actuele wet- en regelgeving dient onze organisatie te voldoen?


Daarnaast is voor het creëren van veilige werkomgeving inzicht nodig in onder andere:

  • De risico’s van het werken met/de blootstelling aan deze specifieke ZZS binnen uw bedrijf,
  • De maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te minimaliseren,
  • De mogelijkheden om medewerkers goed te informeren over veilig werken met ZZS en bewust te maken van de risico’s van ZZS,
  • De juiste handelwijze tijdens specifieke incidenten.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Jenieke Kuipers-Dekker

  +31 62 06 13 59 6

Stuur mij een mail

TAUW: integrale aanpak ZZS

Voor ZZS-gerelateerde vraagstukken staan de specialisten van TAUW voor u klaar met hun jarenlange ervaring, kennis en uitgebreide dienstverlening. Dat doen we op de gebieden beleid, handhaving, vergunningsprocedures en bedrijfsvraagstukken. De HSE-afdeling van TAUW is gespecialiseerd in de interne en externe veiligheid van bedrijven en kan u begeleiden bij het optimaliseren van de Arboveiligheid binnen uw organisatie. We kijken mee binnen de inrichting van uw bedrijfsinstallatie en inventariseren welke stappen nodig zijn om de veiligheid van uw medewerkers te borgen.


Onze dienstverlening

Wij bieden een breed scala aan diensten om u te helpen uw medewerkers te beschermen en te voldoen aan de voorschriften. Bekijk onze specifieke dienstverlening op het gebied van Health, Safety & Environment (HSE):

Health (Gezondheid)

Safety (Veiligheid)

Environment (Milieu)

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS en (Arbo)veiligheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij staan u graag te woord!