Aanpassing SRC-arbo waarden CROW 400

De basis van de richtlijn bestaat uit het risico gestuurd werken met verontreinigde bodem. De destijds geïntroduceerde SRC-arbo waarden voor niet vluchtige stoffen bleken echter nog niet volledig aan te sluiten bij de praktijk. Het CROW heeft daarom besloten om deze waarden te herzien.  De herziening van deze waarden kan leiden tot aanpassing van veiligheidsmaatregelen tijdens toekomstige grondroerende werkzaamheden.

Wat is CROW 400?

Als verbetering van de CROW P132 en P307 is per 1 juni 2017 de CROW 400 doorgevoerd als veiligheidsrichtlijn voor het werken met verontreinigde bodems. Werknemers die grondroerende werkzaamheden uitvoeren lopen het risico blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen. Hierin onderscheiden we vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Vluchtige stoffen vragen om andere veiligheidsmaatregelen dan niet-vluchtige stoffen. De maatregelen voor niet-vluchtige stoffen worden gebaseerd op zogenoemde SRC waardes. Lage waardes vragen eerder om veiligheidsmaatregelen. De SRC-arbo waarden zijn modelmatig bepaald. Dit model is gemaakt voor het beoordelen van risico’s van bodemverontreiniging, maar is niet specifiek opgesteld voor het werken met  verontreinigde grond. Hierdoor ontstonden twijfels over de toepasbaarheid van de waardes voor niet-vluchtige stoffen.

Welke aanpassingen zijn er gedaan?

Omdat het model waaruit de SRC-arbo waardes waren gebruikt daar formeel niet voor was bedoeld, zijn de SRC-arbo waarden opnieuw bepaald. In opdracht van het CROW voerde Tauw in samenwerking  met andere partijen nieuw onderzoek uit naar waardes voor niet-vluchtige stoffen. Het oorspronkelijke model is gebaseerd op een woon-en-tuin-omgeving, waarin rekening wordt gehouden met kinderen en het telen en consumptie van gewassen. Het professioneel werken in de grond brengt andere gezondheidsrisico’s met zich mee, dus zijn de SRC-arbo waardes herzien. Verschillende SRC-arbo waardes van niet-vluchtige stoffen zijn na dit onderzoek naar boven bijgesteld. De waardes voor grond en grondwater zijn gelijk getrokken. Hierdoor is er in veel situaties een lager veiligheidsregime mogelijk. Zo was de SRC-arbo waarde van kobalt eerder beoordeeld op 43 mg/kg , terwijl dit na de herziening uitkomt op 285 mg/kg . Dit betekent dat voor het werken met kobalt minder snel strenge veiligheidsmaatregelen getroffen hoeven te worden. Desondanks zijn de minimale arbeidshygiënische maatregelen zoals handschoenen dragen en handen wassen, te allen tijde noodzakelijk.

Toekomst van CROW

Nu de SRC-arbowaardes verder toegespitst zijn op het werken in verontreinigde bodems, kijkt CROW verder hoe  de blootstelling van medewerkers nog beter ingeschat kan worden. Hierbij is het van belang dat risico’s niet worden onderschat, maar ook overschatting heeft nadelige gevolgen. Overschatting kan namelijk leiden tot onnodig  gebruik van beschermingsmiddelen. In de toekomst wil het CROW aan de hand van verschillende blootstellingsscenario’s de blootstelling verder beoordelen. Want een medewerker die werkt in een sleuf heeft een andere blootstelling aan stoffen dan de kraanmachinist. Tauw is trots dat we een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek en we kijken proactief naar mogelijkheden voor vervolgstudies.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.