Bodemonderzoek, saneringsonderzoek en saneringsplan PFAS-verontreiniging

Gerelateerde thema's: Bodem, PFAS, ZZS

Projectgegevens:

Periode: 2021 - heden

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem

Betrokken TAUW adviseurs: 

Amy Veenendaal, Stefan Kasemier, Charles Pijls, Milan van der Sluijs, Hans Notkamp, John van Tol en Pedro Aarnink

Over het project

TAUW heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem een onderzoek uitgevoerd naar een omvangrijke PFAS-verontreiniging op een bedrijventerrein in Doetinchem. De verontreiniging was ontstaan door lekkage van vloeistoffen uit IBC-containers waarin restmaterialen waren opgeslagen die uit brandblussers waren verwijderd. TAUW heeft de omvang en verspreiding van de verontreiniging bepaald en de risico's voor mens en milieu in kaart gebracht, waarna er een efficiënt saneringsplan is opgesteld. Hierbij stond kosteneffectieve verwijdering van zoveel mogelijk PFAS-vracht uit de bodem centraal. TAUW heeft ook ecologisch onderzoek uitgevoerd en een ontheffing aangevraagd voor het slopen van bebouwing en het tijdelijk verwijderen van een deel van een bosperceel ter voorbereiding op de uitvoering van de sanering.

 

Samenwerking tijdens het project

Om tot een effectieve en breed gedragen aanpak te komen, was goede afstemming tussen de gemeente en TAUW nodig. Er waren namelijk veel betrokken perceeleigenaren en belanghebbenden, waaronder de Provincie Gelderland, Gemeente Doetinchem en Waterschap Rijn en IJssel. Tijdens het project zijn er korte communicatielijnen aangehouden tussen het TAUW-team en de gemeente, waardoor er snel geschakeld kon worden tussen de verschillende specialisten op het gebied van bodemverontreiniging en de Wet natuurbescherming van TAUW en de opdrachtgever. Om tot een gedragen keuze voor een saneringsalternatief te komen, heeft de gemeente tijdens het project een expertgroep geraadpleegd. TAUW heeft de sessies inhoudelijk ondersteund met haar expertise op het gebied van PFAS-verontreinigingen. Dit heeft geresulteerd in een effectieve en breed gedragen aanpak voor de sanering van de verontreiniging.

 

Resultaat van het project

Dankzij uitgebreide onderzoeken heeft TAUW de omvang en risico's van de PFAS-bodemverontreiniging in kaart gebracht. Door nauwe samenwerking met deskundigen van het bevoegd gezag zijn de benodigde onderzoeken en ontheffingsaanvragen voor de Wet Natuurbescherming ingevuld, zodat de sanering snel kan worden opgestart. Hierbij is gestuurd op kosteneffectieve verwijdering van zoveel mogelijk PFAS-vracht uit de bodem. Het resultaat is een weloverwogen en breed ondersteunde voorkeursstrategie voor de sanering, waarmee de belasting van de bodem met PFAS snel kan worden geëlimineerd. Dit stelt ons in staat om de aanbestedings- en uitvoeringsfase in gang te zetten en bij te dragen aan een gezondere leefomgeving voor mens en dier.

 

Meer weten over onze expertise op het gebied van PFAS?

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.