Advies m.e.r.-procedure voor drinkwaterbedrijf Brabant Water

 

Gerelateerde thema's: Infrastructuur

Projectgegevens:

Periode: februari 2023 t/m mei 2023

Opdrachtgever: Brabant Water 

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Floris Eenink
  • Marlies Verspui
  • Hugo Weimier

De opdracht

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige drinkwatervoorraad en -voorziening, ook in Brabant. De Droogtecommissie voor Brabant adviseert om op zoek te gaan naar nieuwe bronnen. Het Brabantse Drinkwaterbedrijf gaat hiermee aan de slag en zoekt naast grondwater ook naar aanvullende bronnen, waaronder zeewater. Een systeem voor winning van zout water bestaat uit innamepunten, een zuiverings-/productielocatie en een concentraat terugleverpunt. Tussen die drie eenheden liggen buisleidingen. Uit vooronderzoek is er een globaal kansrijk gebied voor het winnen en behandelen van zeewater gekomen.

Samenwerking tijdens het project

Het project is in een beperkte doorlooptijd van 3 maanden uitgevoerd, waarbij actief is deelgenomen aan twee werksessies. Tijdens deze sessies zijn varianten voor het toekomstige systeem ontwikkeld en beschouwd.

Resultaat van het project

TAUW heeft in dit project geadviseerd over milieueffectrapportage, planologie en vergunningen. Het doel van het onderzoek is het opstellen van een advies over het juridisch spoorboekje voor de verkenningsfase van zeewater als bron van drinkwater, specifiek voor de m.e.r.-procedure en het gekoppelde planologische spoor. In het onderzoek zijn enkele mogelijke potentiële zuiveringslocaties meegenomen, waarbij rekening is gehouden met de vigerende planologische bestemming, de aanwezige natuurbeschermingsgebieden en de vergunningenscan. Tot slot zijn de belangrijkste risico's in de procedures geïdentificeerd en is advies gegeven over de eerstvolgende procedurele stappen.

 

Gerelateerde diensten

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.