Havens en vaarwegen

Inrichting en aanpassingen aan havens en vaarwegen vraagt om specifieke ingenieurskennis. De grote toegepaste motorvermogens in de scheepvaart vragen bijvoorbeeld om een uitgebalanceerd ontwerp van bodem- en oeververdedigingen. Een ander voorbeeld is de invloed die verruiming (verbreding/verdieping) van kanalen kan hebben op de grondwaterstanden in de omgeving met alle gevolgen van dien. TAUW heeft de expertise en ervaring om uw plannen concreet te maken en de gevolgen ervan inzichtelijk te krijgen.

Rivieren en natuurlijke waterlopen

Heeft u plannen voor (de aanpassing van) civieltechnische voorzieningen in het stroomgebied van rivieren of beken? TAUW levert u graag de benodigde expertise om de plannen realiteit te maken. Onze diensten reiken van de verkenning van de haalbaarheid van uw plannen tot de uitvoeringsbegeleiding van de door ons ontworpen constructies.

Wij kennen de wegen richting het bevoegd gezag en ontzorgen u graag in de benodigde procedures richting akkoord of toestemming op uw initiatief. Denkt u daarbij breed aan het verkrijgen van de benodigde milieuvergunningen (en onderliggend benodigd onderzoek) tot het aantonen van de invloed van de betreffende ingreep op bijvoorbeeld de rivierhydraulica of morfologie. In voorkomend geval vliegen wij daarvoor expertise in vanuit ons brede partnernetwerk waarin zich hoog gespecialiseerde dienstverleners bevinden.

Waterbekkens

Extreme neerslag of droogte. Wilt u uw watersysteem klimaatrobuust maken, bent u voornemens om waterbekkens aan te leggen om uit te kunnen putten in tijden van extreme droogte of in te zetten als piekberging? Ook hier ondersteunen wij u graag bij het maken van strategische keuzes in de optimale positie in uw beheerareaal tot het concrete ontwerp van de benodigde waterkeringen en regel- en verdeelwerken.

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.Gustav Egbring

  +31 61 00 19 19 8

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties waterveiligheid & waterbouw

Kunnen wij u helpen op het gebied van waterbouw?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.