Stikstofdepositie-onderzoek scheermessenvisserij

Projectgegevens:

Periode: 2023

Opdrachtgever: Nederlandse Vissersbond

Betrokken Tauw adviseur: 

  • Luc Verhees

  • Freek Kortekaas

  • Suzanne Swenne

  • Niels Jeurink

Opdrachtomschrijving

Op de Noordzee wordt door enkele Nederlandse schepen gevist op scheermessen (ook wel mesheften of zwaardschedes genoemd, latijn: ensis). De visgronden liggen op afstanden van 500 meter tot 15 km van de kust. In opdracht van de Nederlandse Vissersbond heeft TAUW het stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd voor de nieuwe Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) voor de periode 2024 tot en met 2028. De vaartuigen gebruiken MDO als brandstof (marine diesel oil). De verbranding hiervan geeft NOX-emissie en -depositie op de Natura 2000-gebieden in de duinen.

Ten behoeve van de berekeningen is de Noordzee ingedeeld in vlakken, waarbij per vlakbron een maximale hoeveelheid NOX emissie per jaar is bepaald waarbij, in cumulatie met alle andere vlakbronnen, AERIUS Calculator nergens een toename in stikstofdepositie berekent (> 0,00 mol/ha/jaar). Het ‘NOX-emissieplafond’ per blok is hetzelfde voor alle schepen. Het aantal visuren en vaaruren dat maximaal in een blok gemaakt kan worden, is vervolgens afhankelijk van de hoogte van de emissie van een vaartuig.

Samenwerking

Bij de start van het project (eind 2022) gold voor de meeste vaartuigen dat de NOX-emissies te hoog waren om voldoende visuren te kunnen maken zonder dat de maximale depositiebijdrage van 0,005 mol/ha/jaar werd overschreden. Tijdens het onderzoek is er veelvuldig contact geweest met de vissers en leveranciers van scheepmotoren en generatoren over emissiereducerende maatregelen. Sommige vissers waren hier al mee bezig en anderen gingen hiermee aan de slag naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek. Voor de nieuw te vergunnen periode zijn alle schepen uitgerust met motoren en technieken die zorgen voor een sterke reductie in NOX-emissie. Een gangbare oplossing om te komen tot de vereiste lage emissies, is de installatie van elektromotoren die worden aangedreven door een generatorenset met SCR-installatie. Dit vraagt dit flinke investeringen van de vissers, maar de NOX-emissie is nu dermate laag geworden dat voor de periode 2024-2028 ruim voldoende visuren gemaakt kunnen worden om rendabel te zijn.

Vergelijkbare diensten

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs.