Inzicht in de hoeveelheid stikstofdepositie

Het rekenprogramma AERIUS® Calculator 2020 is een product van het RIVM, waarbij TAUW vanaf de start (2012) betrokken is geweest. AERIUS is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van projecten en activiteiten op stikstofgevoelige natuur.

Ondanks de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over het PAS (Programma Aanpak Stikstof), blijft de online rekentool AERIUS het meest actuele, best onderbouwde en wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van projecten en activiteiten. Als uit de berekening blijkt dat de depositie door projecten en activiteiten niet leidt tot een verslechtering van het betreffende (Natura 2000) gebied, kan de besluitvorming door de vergunningverlener plaatsvinden.

TAUW als partner voor complexe berekeningen 

Berekeningen voor bijvoorbeeld grote inrichtingen, bedrijventerreinen of infrastructurele projecten zijn uitvoerige onderzoeken. De adviseurs van TAUW beschikken over diepgaande kennis van AERIUS en zijn in staat om deze complexe stikstofdepositieberekeningen voor u uit te voeren.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met onze adviseur

Stikstof informatiepunt 

Stuur ons een e-mail

Nieuws en actualiteiten

20 januari 2022 | Nieuws

Nieuwe versie van AERIUS online; wat zijn de wijzigingen?

Vanaf 20 januari 2022 is de AERIUS Calculator versie 2021 beschikbaar. Met dit online rekeninstrument wordt de depositie (neerslag) van stikstof op Natura 2000-gebieden berekend. In de nieuwe versie zijn…

20 december 2021 | Nieuws

Tegemoetkoming voor kosten legaliseren PAS-melding

Organisaties die gegevens hebben doorgegeven om hun PAS-melding te legaliseren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die ze daarbij maakten. De Rijksoverheid vergoedt tot 1600 euro per project.…

24 juni 2021

Nieuwe stikstofwet regelt vrijstelling tijdelijke (bouw)werkzaamheden

Lees verder...
19 april 2021

TAUW organiseert Masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’…

Lees verder...
1 april 2021

Verkenningen stikstofopgave voor de langere termijn

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van stikstofdepositie berekeningen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.