Rubberkorrels in het milieu

Welke impact heeft het? En welke maatregelen zijn er? 

Rubberkorrels van kunstgrasvelden kunnen schadelijke effecten hebben op de natuur in de directe omgeving. Eigenaren en beheerders zijn verplicht om de verontreiniging te verwijderen en zo veel mogelijk te voorkomen. TAUW helpt hen bij het inventariseren van problemen en het ontwikkelen van praktische en kosteneffectieve maatregelen om milieuschade te voorkomen.

 

Wat is het gevaar van rubberkorrels?

Een kunstgrasveld met rubberkorrels is in vele opzichten een uitkomst. Het lijkt op een grasveld, kent dezelfde balsnelheid en is bij allerlei weersomstandigheden beschikbaar. Er zijn echter ook nadelen. In korrelsoorten zitten stoffen als zink en minerale olie, die de bermgrond, het drainagewater, de waterbodem of zelfs de bodem onder het veld verontreinigen.

Actuele wet- en regelgeving

Verontreinigingen in de verschillende milieucompartimenten als gevolg van rubberkorrels vallen onder de ‘zorgplicht’ van eigenaren of beheerders. Dit betekent dat zij de verantwoordelijkheid hebben om verontreiniging ongedaan te maken en maatregelen te nemen om verdere verontreiniging te voorkomen. Dit mag op een natuurlijk moment. Bijvoorbeeld bij herinrichting van het sportpark of de vervanging van een kunstgrasveld. Alleen bij calamiteiten moet direct worden ingegrepen.

Wat betekent dit voor eigenaren en beheerders?

In meerdere juridische kwesties werden beheerders aansprakelijk gesteld voor milieuschade. Dat betekent dat niets doen voor eigenaren of beheerders geen optie meer is. Steeds meer beheerders zien het belang van maatregelen, maar worstelen met de praktische uitvoering. Wij kunnen als TAUW hierin een helpende hand bieden. Door  mogelijke problemen die de rubberkorrels met zich meebrengen te inventariseren en praktische, kostenefficiënte oplossingen te bedenken.

Plan een advies gesprek in

 

Bekijke onze infographic | Verontreiniging door kunstgraskorrels

Klik op onderstaande button en download onze nieuwe (fact-based) infographic over de vervuiling van de omgeving door rubber korrels van kunstgrasvelden.

Download infographic

 

 

Het 5-stappenplan van TAUW 

Doordat de samenstelling van rubberkorrels en de omgeving per situatie verschilt, vraagt iedere situatie een eigen aanpak. Wij ondersteunen bij het in kaart brengen van risico’s voor mens en milieu in hun specifieke situatie. Op basis daarvan adviseren we kosteneffectieve en praktische oplossingen waarmee ze optimaal aan hun zorgplicht voldoen. Daarbij kan het gaan om beheersmaatregelen die verdere verspreiding minimaliseren of beleidsmatige invulling voor het ontwerp en het onderhoud en beheer van (toekomstige) kunstgrasvelden. We doorlopen daarbij vijf stappen:

1. Inventarisatie

Bij de inventarisatie is het belangrijk om te weten waar en wanneer een veld is aangelegd, wat de opbouw van het veld is en wie de beheerder of eigenaar van het veld is. We starten met deze inventarisatie om de situatie op en rondom het veld in beeld te krijgen.

2. Verontreiniging of niet?

De mate van verontreiniging is mede afhankelijk van de leeftijd van de velden. Hoe ouder een veld des te groter is de kans dat meerdere compartimenten verontreinigd zijn geraakt. Wij constateren met diverse metingen of er sprake is van verontreiniging.

3.Verontreiniging milieucompartimenten

Als gevolg van verwering en depositie van rubberkorrels kan de bodem rond de velden verontreinigd raken. Daarnaast is deze invloed naarmate de tijd vordert ook van invloed op de bodem onder het veld, het grondwater, de waterbodem en het oppervlaktewater. Wij brengen in kaart waar de verontreiniging eventueel zit.

4. Risico's en eventuele gevolgen

Op basis van de inventarisatie van de gegevens vormen wij een beeld van de situatie en de daarmee verbonden risico’s. Deze vertalen wij naar een praktisch advies om eventuele maatregelen te nemen.

5. Advies bij beleidsvorming

Wij adviseren op maat over de toepassing van het nationale en regionale beleid op en rondom uw kunstgrasveld en bijbehorende maatregelen waar u bij verontreiniging mee te maken krijgt. Met dit advies weet u precies waar u aan toe bent. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld bij de communicatie met nationale en regionale overheden.

 

Welke gemeenten heeft TAUW al ondersteuend?

Gemeente Groningen

TAUW onderzocht diverse kunstgrasvelden voor de gemeente Groningen (Sport 050). Op basis van dit onderzoek ontwikkelde de gemeente beleid voor vervanging van kunstgrasvelden en maatregelen rond velden om verspreiding van rubberkorrels te voorkomen.

Gemeente Achtkarspelen

Voor de gemeente Achtkarspelen onderzocht TAUW één van de velden in haar gemeente. Hierbij maakten we ook een kostenraming voor de sanering van de bodem en voor het treffen van maatregelen om verspreiding van rubberkorrels te voorkomen.

Gemeente Wijchen

Voor de gemeente Wijchen bracht TAUW de kwaliteit van de verschillende milieucompartimenten en de milieu-hygiënische risico’s in beeld.

Gemeente Assen

Voor de gemeente Assen bracht TAUW de kwaliteit van de verschillende milieucompartimenten en de milieu-hygiënische risico’s in beeld. Dit onderzoek heeft geleid tot een resultaat waarvoor de gemeente in samenwerking met de RUD Drenthe beleid gaat ontwikkelen ten aanzien van de rubberkorrelproblematiek.

Plan een adviesgesprek in met één van onze adviseurs

Wij adviseren graag