Zekerheid van veiligheid

Locaties van industriële organisaties moeten voldoen aan de strengste wet- en regelgeving, personeel moet risicobewust zijn en veilig werken en milieu- en gezondheidsrisico’s moeten adequaat worden beheerst en voorkomen. Dat wordt nu vooral geborgd door Health and Safety-audits (HSE) en specialistische onderzoeken op locatie.

Die borging is een kostbaar en arbeidsintensief proces, dat onder druk staat door de uitdagingen van de huidige tijd. Want hoe verantwoord is het om verschillende auditors keer op keer naar verschillende (internationale) locaties te vliegen? Hoe effectief is het om te wachten op aanwezige experts bij een incident of calamiteit? En hoe borg je veiligheid wanneer reizen -bijvoorbeeld door een pandemie- beperkt mogelijk is?

Onderzoek naar de mogelijkheden van de HoloLens

TAUW onderzocht innovatieve en gebruiksvriendelijke toepassingen die de digitale transformatie van onze klanten en borging van veiligheid op afstand mogelijk maken. Een veelbelovende toepassing is de Microsoft HoloLens. Met de HoloLens beleef je een volledig real-time locatiebezoek op afstand. Iemand op locatie draagt de HoloLens en loopt rond, terwijl meerdere personen digitaal meekijken en communiceren. Ze kunnen aanwijzingen geven, vragen stellen en videobellen met de drager van de lens. Bovendien kan beschikbare data direct worden gevisualiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het netwerk van leidingen onder de grond, aanwezige bodemverontreinigingen of 3D-modellen van gebouwen of andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het biedt een levendige ervaring, waarmee iedereen hetzelfde beeld heeft van de werkelijkheid. Interpretatie van foto’s of tekeningen verdwijnt, waardoor heel snel realistische inschattingen of afwegingen kunnen worden gemaakt.

Sneller, efficiënter en duurzamer

De HoloLens maakt het mogelijk om makkelijker, efficiënter en sneller te werken aan de veiligheid van industriële locaties. HSE audits kunnen op afstand worden uitgevoerd en onderzoeken kunnen op afstand worden gecoördineerd. Dit voorkomt onnodige reisbewegingen, verkort de doorlooptijd van audits en onderzoeken en stelt je in staat real-time samen te werken met mensen overal ter wereld. Dat is bijvoorbeeld bij incidenten waardevol. Bij calamiteiten is snel reageren cruciaal. Met de HoloLens hoeft slechts één iemand op locatie te zijn, terwijl allerlei deskundigen direct meekijken en de situatie beoordelen. Dat maakt snel adequaat ingrijpen een stuk eenvoudiger.

Ongekende mogelijkheden

TAUW blijft de inzet van dergelijke tools zoals de HoloLens onderzoeken met verschillende opdrachtgevers. Het is bewezen dat het de krachten van deskundigen bundelt ongeacht plaats of tijd en kennis altijd en overal toegankelijk maakt. Hoe meer data we verzamelen en delen, hoe meer we de fysieke en virtuele wereld kunnen combineren. Kennis die voorheen verborgen was, of voorbehouden aan experts, wordt inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. Gebruikers kunnen beter geïnformeerde beslissingen maken op allerlei gebieden. De mogelijkheden zijn ongekend.

 

Meer weten over de inzet van de HoloLens voor uw projecten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.