VRE is een innovatieve toevoeging aan het ontwerpproces waarbij het mogelijk is om fysiek door een 3D ontwerp te lopen, zonder dat kostbare of tijdrovende bewerkingen nodig zijn.

Beleef het ontwerp

Niets geeft zoveel inzicht als een echt projectbezoek. Met een team rondlopen op locatie, gevoel krijgen bij afstanden en afmetingen en samen de nieuwe situatie met bijbehorende kansen en risico’s bespreken. VRE maakt het mogelijk om dat al tijdens de ontwerpfase te doen. Dat maakt effecten van ontwerpkeuzes vroeg zichtbaar en knelpunten en raakvlakken in een vroeg stadium inzichtelijk.

VRE is geschikt voor elk ruimtelijk ontwerpproces. Het is geen extra handeling, maar komt in de plaats van de traditionele ontwerpbespreking. Door Virtual Reality Engineering te verankeren in het ontwerpproces maakt u optimaal gebruik van de hedendaagse digitale mogelijkheden.

 

Een Virtual Reality Engineering-sessie in de praktijk

VRE verandert ontwerpoverleggen. Teamleden gebruiken een VR-bril of beeldscherm en stappen zo gezamenlijk in het 3D-ontwerp van het project. Ze zien elkaar live in het virtuele model en overleggen over specifieke onderwerpen als veiligheid, raakvlakken, uitvoerbaarheid en risico’s.

Met VRE ervaart u hoe groot de brug echt aanvoelt en hoe de zichtlijnen van een wegontwerp overkomen op een automobilist. Dit vergroot de ‘menselijke maat’ en geeft een realistisch beeld van de werkelijke uitvoering. Alle disciplines nemen deel waardoor elk perspectief wordt besproken. Deelnemers plaatsen digitaal opmerkingen en zien die van elkaar. De gesignaleerde opmerkingen komen automatisch in een rapport, zodat we daar snel mee aan de slag kunnen.

 

Voordelen van Virtual Reality Engineering

  • Verbetering van het resultaat
    Door de integratie in het ontwerpproces is met VRE op ieder gewenst moment in het proces te beleven hoe het 3D-ontwerp er uit komt te zien en geeft goed inzicht in technisch complexe situaties. Dit maakt het ontwerp begrijpelijker en ontwerpkeuzes maken en raakvlakken herkennen makkelijker. Hierdoor kan op relevante momenten in het ontwerpproces worden bijgestuurd met een kwalitatief beter ontwerp als resultaat.

  • Beter en leuker samenwerken
    De realistische beleving minimaliseert interpretatieverschillen, wat miscommunicatie voorkomt. Iedereen krijgt hetzelfde inzicht, wat leidt tot een ontwerp dat nog beter aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.

  • Snel en kostenefficiënt
    VRE biedt een snelle en efficiënte manier om het ontwerp te beleven, doordat het technisch 3D ontwerp direct omgezet wordt naar Virtual Reality. Door knelpunten of ongewenste keuzes met VRE vroeg te signaleren, is aanpassen eenvoudiger en minder kostbaar dan in een later stadium.

 

 

Samenwerken op afstand

In een ontwerpproces is samenwerking en communicatie essentieel. Met VRE kunnen meerdere mensen tegelijk door hetzelfde 3D-model lopen, live dingen aanwijzen, in het model opmerkingen plaatsen en opmerkingen van elkaar zien. Bovendien kan elke deelnemer vanaf de eigen werkplek toetreden tot de virtuele omgeving. Dit maakt VRE-sessies organiseren laagdrempelig voor verspreid werkende teamleden. Zo bespaart VRE tijd, brandstof en CO²-uitstoot en leidt het tot efficiëntere, betere samenwerking en een beter definitief ontwerp.

TAUW Virtual Reality Playground

Voor een volledige Virtual Reality-ervaring van een project ontwikkelden wij onze TAUW VR Playground. In deze speciaal ingerichte ruimte kunt u gebruikmaken van VR-brillen, controllers en innovatieve software voor een levensechte ervaring. We nodigen u graag uit voor een VRE-experience in onze Playground.

Virtual Reality Engineering ervaren?

VRE zelf ervaren, of de mogelijkheden van Virtual Reality Engineering voor een project ontdekken? Onze bevlogen ontwerpers vertellen graag meer over deze innovatieve toepassing.