Leefomgevingsadviseurs

Een klein land als Nederland vraagt aandacht voor zijn inrichting. Wonen we aangenaam? Verplaatsen we ons efficiënt? Kunnen we genieten van de natuur? Op de vierkante centimeter balanceren we tussen wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Hoe beter we deze functies in een gebied tot hun recht laten komen, des te meer kwaliteit wij de ruimte geven waarin we leven.

Wij zijn leefomgevingsadviseurs die weten dat in de beperkte openbare ruimte talloze belangen om voorrang strijden. Technische mogelijkheden en onmogelijkheden, noodzakelijke functies,  omgevingsvoorwaarden en toekomstwaarde spelen allemaal een andere rol. Maar wij kennen het spel. Daarbij kijken we niet alleen naar het gebruik, maar ook naar de beleving en de toekomstwaarde van de ruimte om ons heen.

In elke klantvraag schuilt een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Reconstructie van een weg? Inpassen in het landschap, bevorderen van een veilige verkeersdoorstroming. Opstellen van een MER? Effecten op de leefomgeving in kaart brengen. Toezicht houden op de bouwplaats? Waken over afspraken en veiligheid. Want ook dat is verbonden aan ruimtelijke kwaliteit.

Maatschappelijk haalbaar

Door ons te verplaatsen in de eindgebruiker van een gebied, willen wij bijdragen aan het maatschappelijk haalbaar maken van projecten. Immers, ruimtelijke kwaliteit toont zich niet alleen in de kwaliteit van de uitvoering, maar ook in de acceptatie en tevredenheid van de eindgebruiker. Daarmee geven wij de omgeving de kwaliteit die opdrachtgevers én eindgebruikers ambiëren.

Thema's waar wij samen met overheden aan bijdragen