Overheden

Wij zijn leefomgevingsadviseurs die weten dat in de beperkte openbare ruimte talloze belangen om voorrang strijden. Technische mogelijkheden en onmogelijkheden, noodzakelijke functies en toekomstwaarde spelen allemaal een andere rol.

Leefomgeving

Een klein land als Nederland vraagt aandacht voor zijn inrichting. Wonen we aangenaam? Verplaatsen we ons efficiënt? Kunnen we genieten van de natuur? Op de vierkante centimeter balanceren we tussen wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Hoe beter we deze functies in een gebied tot hun recht laten komen, des te meer kwaliteit wij de ruimte geven waarin we leven.

Leefomgevingsadviseurs

Wij zijn leefomgevingsadviseurs die weten dat in de beperkte openbare ruimte talloze belangen om voorrang strijden. Technische mogelijkheden en onmogelijkheden, noodzakelijke functies,  omgevingsvoorwaarden en toekomstwaarde spelen allemaal een andere rol. Maar wij kennen het spel. Daarbij kijken we niet alleen naar het gebruik, maar ook naar de beleving en de toekomstwaarde van de ruimte om ons heen.

In elke klantvraag schuilt een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Reconstructie van een weg? Inpassen in het landschap, bevorderen van een veilige verkeersdoorstroming. Opstellen van een MER? Effecten op de leefomgeving in kaart brengen. Toezicht houden op de bouwplaats? Waken over afspraken en veiligheid. Want ook dat is verbonden aan ruimtelijke kwaliteit.

Maatschappelijk haalbaar

Door ons te verplaatsen in de eindgebruiker van een gebied, willen wij bijdragen aan het maatschappelijk haalbaar maken van projecten. Immers, ruimtelijke kwaliteit toont zich niet alleen in de kwaliteit van de uitvoering, maar ook in de acceptatie en tevredenheid van de eindgebruiker. Daarmee geven wij de omgeving de kwaliteit die opdrachtgevers én eindgebruikers ambiëren.

Expertisegebieden

Icoonprojecten

Wij zijn trots op ál onze projecten, maar sommige zijn wel heel speciaal. Wij noemen ze onze icoonprojecten. Projecten waarin we net wat verder gaan, waarin we mooie samenwerkingen aangaan, of projecten die uitblinken in complexiteit. Kortom, projecten waarmee we voor de dag kunnen komen.

Gasloos verwarmen van het Vellesan College in Velsen

In het kader van het klimaatprogramma heeft Tauw voor de gemeente Velsen - naast het in kaart brengen van de potentiële warmte in het riool - gekeken naar potentiële afnemers van deze thermische energie. Het Vellesan College aan de Briniostraat kwam hierbij als ‘kandidaat’ voor riothermie naar voren.

lees verder
Steenwijkerland, MER buitengebied – pilot Omgevingswet

De gemeente Steenwijkerland is bezig met een omgevingsplan voor het buitengebied. Een pilot project in het kader van het programma “Aan de slag met de Omgevingswet”. Het ontwerp omgevingsplan heeft samen met het planMER ter inzage gelegen. Tauw heeft het planMER (inclusief NRD) opgesteld.

lees verder
Verbreding InstandhoudingsAdvisering (VIA)

In opdracht van RWS GPO heeft Tauw daarom in de periode 2014 tot en met 2016 een groot aantal risicogestuurde instandhoudingsplannen opgesteld. 

lees verder
Amsterdam Rainproof

In 2014 is het groot onderhoud in Betondorp, Amsterdam, gestart. Zo wordt tot 2016 de bestrating waar nodig vervangen. Hierdoor ziet het er straks weer fraai uit en is de openbare ruimte overal weer goed begaanbaar. Tegelijkertijd vernieuwen Waternet en Liander de ondergrondse infrastructuur. De buurt blijkt gevoelig voor wateroverlast na hevige of langdurige neerslag. Daarom wordt op een aantal plaatsen een (regen)waterberging gemaakt.

lees verder

Actueel

Ons nieuws op het gebied van de leefomgeving

Bezoek onze stand en lezing tijdens de Vakbeurs Klimaat
26 oktober 2018

Bezoek onze stand en lezing tijdens de Vakbeurs Klimaat

Bezoek op 8 november 2018 de Vakbeurs Klimaat: dé bijeenkomst voor professionals die zich hard maken…

Circulair Bouwevent Drenthe: Tauw verzorgt workshop over circulaire gebiedsinrichting
26 oktober 2018

Circulair Bouwevent Drenthe: Tauw verzorgt workshop over circulaire…

Op 1 en 2 november vindt in Assen het Circulair Bouwevent Drenthe plaats, georganiseerd door de provincie…

Shoreliner in VR te beleven tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam
5 september 2018

Shoreliner in VR te beleven tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam

Rotterdam is de grootste haven van Europa, maar wil ook de schoonste zijn. Daarom is er tijdens de 41e…

Neem contact op

Jaco ter Wal
T: +31 62 06 94 89 2
E:jaco.terwal@tauw.com
LinkedIn