Tauw, specialist in asbestinventarisatie

Bekijk het aanbod van Tauw op het gebied van Asbest

 • Asbestinventarisatie
 • Actualisatie verouderde asbestinventarisatie
 • Asbestbeheersplannen
 • Coördinatie, begeleiding en toezicht bij sloop en sanering
 • Asbestsaneringsplannen
 • Asbestbeheerssysteem TRIMS Asbest
 • Risicoanalyse

Onze asbestspecialisten staan u bij van begin tot eind

U kunt bij ons voor verschillende asbestinventarisatie-onderzoeken terecht.

 • Wij voeren asbestinventarisatie uit volgens het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (voormalig SC-540) en brengen risico’s op blootstelling aan asbest in kaart volgens de NEN 2991.
 • We stellen een sloopbestek, asbestsaneringsplan en kostenraming op voor de asbestverwijdering.
 • We voeren bodem- en asbestonderzoeken uit conform de NEN 5707 en de NEN 5897.
 • Daarbij ondersteunen en begeleiden we u bij de verschillende vergunningentrajecten.
 • We zorgen voor toezicht bij de asbestsanering. Dan weet u zeker dat de sanering op een voor asbestveilige wijze en volgens de voorgeschreven wet- en regelgeving wordt gedaan.
 • We geven invulling aan uw asbestbeleid, geven voorlichting en een asbestherkenningscursus. U kunt bij ons dus ook terecht voor preventie.

In het gehele asbesttraject ondersteunen we u; van preventie en onderzoek tot de aanvraag van vergunningen en het houden van toezicht bij saneringen.

Wat betekent de asbestwetgeving voor u?

Sinds juli 1993 is het gebruik en het op voorraad hebben van asbest in Nederland verboden. Bij gebouwen van vóór 1994 is het door de asbestwetgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren voordat gesloopt, verbouwd of gerenoveerd mag worden. Door ongecontroleerde sloop, illegale stort en het gebruik van asbest als verhardingsmateriaal van terreinen en wegen, is asbest op grote schaal in de (water)bodem terechtgekomen. Tauw is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Tauw is gecertificeerd voor de uitvoering van asbestinventarisaties in gebouwen en objecten, en voor de uitvoering van onderzoek in (water)bodems en in bijvoorbeeld puinverhardingen.

Asbest verwijderen of beheren?

Het is mogelijk dat het asbest gesaneerd moet worden, maar soms kan deze ook beheerd worden. Bij asbestbeheer stellen we een asbestbeheersplan (ABP) op.Ons eigen ontwikkelde asbestbeheersysteem TRIMS asbest geeft u inzicht in de status, beheer en geplande sanering van het aanwezige asbest in uw vastgoed

 

Projectreferenties asbestinventarisatie

Meer informatie over asbestonderzoek- & inventarisatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst