Wat betekent de wetgeving voor u?

Bij gebouwen van vóór 1994 is het door de asbestwetgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren voordat gesloopt, verbouwd of gerenoveerd mag worden. Door ongecontroleerde sloop, illegale stort en het gebruik van asbest als verhardingsmateriaal van terreinen en wegen, is asbest op grote schaal in de (water)bodem terechtgekomen. Tauw is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Tauw is gecertificeerd voor de uitvoering van asbestinventarisaties in gebouwen en objecten, en voor de uitvoering van onderzoek in (water)bodems en in bijvoorbeeld puinverhardingen.

Onze asbestspecialisten staan u bij van begin tot eind

U kunt bij ons voor verschillende asbestinventarisatie-onderzoeken terecht.

  • Wij voeren asbestinventarisatie uit conform bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (voormalig SC-540) en brengen risico’s op blootstelling aan asbest in kaart volgens de NEN 2991.
  • We stellen een sloopbestek, asbestsaneringsplan en kostenraming op voor de asbestverwijdering.
  • We voeren bodem- en asbestonderzoeken uit conform de NEN 5707 en de NEN 5897.
  • Daarbij ondersteunen en begeleiden we u bij de verschillende vergunningentrajecten.
  • We zorgen voor toezicht bij de asbestsanering. Dan weet u zeker dat de sanering op een voor asbestveilige wijze en volgens de voorgeschreven wet- en regelgeving wordt gedaan.
  • We geven invulling aan uw asbestbeleid, geven voorlichting en een asbestherkenningscursus. U kunt bij ons dus ook terecht voor preventie.

In het gehele asbesttraject ondersteunen we u; van preventie en onderzoek tot de aanvraag van vergunningen en het houden van toezicht bij saneringen.

Asbest verwijderen of beheren?

Het is mogelijk dat het asbest gesaneerd moet worden, maar soms kan deze ook beheerd worden. Bij asbestbeheer stellen we een asbestbeheersplan (ABP) op. Ons eigen ontwikkelde asbestbeheerssysteem TRIMS geeft u meer inzicht in de status, beheer en het geplande onderhoud van assets in uw beheer, of het aanwezige asbest in uw vastgoed.

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Hiervoor is een wijziging van de Wet milieubeheer en een wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit nodig.

Wanneer het verbod ingaat, betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert gevaar op voor de leefomgeving. Het is dus belangrijk dat u anticipeert op dit verbod. Tauw kan u helpen bij het onderzoeken van uw dak.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst