Bel Tauw!

Cor Lont

Bel Tauw! Op zich een goed advies, maar dit is geen: ‘wij van Tauw adviseren Tauw’.

Kostentoedelingsseizoen

Het ‘kostentoedelingsseizoen’ is geopend! Dat betekent dat wij weer veel waterschappen adviseren over het verdelen van de waterschapslasten. De tarieven kunnen elk jaar iets wijzigen, maar de basis waarop de tarieven worden verdeeld tussen de verschillende categorieën van belastingbetalers, de kostentoedelingsverordening, wordt minimaal eens in de vijf jaar vastgesteld. Dit betekent dat het geen standaard werk is. Doordat wij veel waterschappen hierover adviseren, hebben wij met onze ervaring duidelijk toegevoegde waarde.

Zo ook bij een waterschap waar ik vorige week was voor een startoverleg. De vorige deskundige op het gebied van kostentoedeling bij het waterschap was met pensioen. Tijdens de overdracht van zijn werkzaamheden was zijn antwoord op de vraag ‘Wat doen we als er een nieuwe kostentoedelingsverordening moet worden opgesteld?’: ‘Bel Tauw!’.

Bredere financieringsvraagstukken

Bij kostentoedeling gaat het niet alleen om het watersysteem en het waterbeheer, maar ook over de waarde van bijvoorbeeld agrarische grond en de vervangingskosten voor verschillende typen wegen. Het is daarmee een onderwerp op het grensvlak van het werkveld water. Op dat grensvlak mogen wij ons graag begeven. Zo adviseren wij naast kostentoedeling ook over bredere financieringsvraagstukken in het waterbeheer. Bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van het watersysteem van de toekomst, maar ook over bodemdaling door delfstofwinning of het slim gebruiken van de steeds toenemende hoeveelheid data in het waterbeheer met behulp van ‘machine learning’.

Privé ben ik minder van de grensvlakken. Hooguit met de keuze van mijn schoenen, die nog weleens opvallen tussen die van de gemiddelde adviseur in het werkveld water. Maar als ik kijk naar minister De Jonge die van schoenen wisselde voor de bordesscène van het nieuwe kabinet met de Koning of de schoenen van onze CEO Annemieke Nijhof heb ik ook daarin de grenzen nog niet bereikt.

Ik houd het maar bij de grensvlakken van mijn werk. Dus heb je een niet-standaard vraagstuk? Een vraag op het grensvlak van het werkveld water? Bel Tauw!

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.