De rijksoverheid rekent water tot één van de negen topsectoren, waarin Nederland internationaal sterk is. De topsector Water is onderverdeeld in drie segmenten: Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritiem. In de eerste twee is Tauw toonaangevend in de Nederlandse advies- en ingenieursbranche. Met onze expertise op het gebied van waterveiligheid en waterzuivering dragen we in belangrijke mate bij aan droge voeten en schoon water in Nederland.

 

Waterveiligheid in het hart van onze dienstverlening

 

In 1928 werd Tauw opgericht als het ‘Technisch Adviesburo voor de Unie van Waterschapsbonden’. Sindsdien zijn we betrokken bij vrijwel elke strijd tegen het water. Daar ligt de kiem van ons marktleiderschap op het gebied van gemalen. In de loop van de tijd is daar een stevige positie op het gebied van regionale waterkeringen bij gekomen. Onze ambitie is om die topspeler in Nederland te blijven en tegelijkertijd onze vleugels nadrukkelijker uit te slaan in het buitenland.

Ontwikkeling van de waterketen

In een ander segment van water, de waterketen, zijn we minstens zo sterk aanwezig in de markt. In deze sector speelt met name energiebesparing en duurzaamheid een belangrijke rol. Wij zijn sterk betrokken bij verschillende innovaties op dat gebied, zoals energiewinning uit afvalwater. Ook in het buitenland zijn we actief op het gebied van zuiveringstechnologie.

Omdat een vraagstuk op het gebied van water zelden uitsluitend technisch van aard is, nemen we ook altijd de maatschappelijke en bestuurlijke context in beschouwing. Technische expertise zal de basis van onze dienstverlening blijven, maar een échte topspeler in water weet wat er speelt.

Vakgebieden gerelateerd aan waterschappen

Icoonprojecten

Wij zijn trots op ál onze projecten, maar sommige zijn wel heel speciaal. Wij noemen ze onze icoonprojecten. Projecten waarin we net wat verder gaan, waarin we mooie samenwerkingen aangaan, of projecten die uitblinken in complexiteit. Kortom, projecten waarmee we voor de dag kunnen komen.

Stroomlijn ijssel

We werken aanhet project Stroomlijn IJssel, als onderdeel van het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat.Het moet zorgen voor een betere doorstroming bij hoog water, door overtollige begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen.

lees verder
Slibdroging kan 25 tot 50% goedkoper door benutting van restwarmte en bestaande faciliteiten

De waterschappen willen in 2020 qua energie 40% zelfvoorzienend zijn door duurzame energieproductie. Het drogen van slib met lage temperatuur restwarmte is kostentechnisch gezien de meest voordelige en de meest duurzame oplossing. 

lees verder
Rapport Twynstra Gudde en Tauw naar Tweede Kamer

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en in samenwerking met de partners van het Bestuursakkoord Water (BAW), hebben Twynstra Gudde en Tauw onderzoek gedaan naar de financiering van het waterbeheer.

lees verder
Stroomkanaal Lemmer

De ophaalbrug over het Stroomkanaal in Lemmer verkeert in een slechte staat en is te smal voor het huidige verkeer. De provincie Fryslân wil een vaste,brede brug zodat met name het vrachtverkeer veiliger kan passeren. En door de brug hoger te maken kunnen onderhoudsschepen voor het monumentale Woudagemaal er gewoon onderdoor.

lees verder