Waterschappen

Op 1 oktober 1928 wordt in Haarlem het Technische Adviesbureau van de Unie van Waterschapsbonden opgericht. Vijf man sterk. Opgericht vanuit de waterschappen. Water is dus de bron van het huidige Tauw. Ons DNA.

Samenwerken met water

De rijksoverheid rekent water tot één van de negen topsectoren, waarin Nederland internationaal sterk is. De topsector Water is onderverdeeld in drie segmenten: Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritiem. In de eerste twee is Tauw toonaangevend in de Nederlandse advies- en ingenieursbranche. Met onze expertise op het gebied van waterveiligheid en waterzuivering dragen we in belangrijke mate bij aan droge voeten en schoon water in Nederland.

Waterveiligheid

Waterveiligheid staat in het hart van onze dienstverlening. In 1928 opgericht als het ‘Technisch Adviesburo voor de Unie van Waterschapsbonden’ zijn we vanaf het prille begin betrokken bij de strijd tegen het water. Daar ligt de kiem van ons marktleiderschap op het gebied van gemalen. In de loop van de tijd is daar een stevige positie op het gebied van regionale waterkeringen bij gekomen. Onze ambitie is om die topspeler in Nederland te blijven en tegelijkertijd onze vleugels nadrukkelijker uit te slaan in het buitenland.

Waterketen

In een ander segment van water, de waterketen, zijn we minstens zo sterk aanwezig in de markt. In deze sector speelt met name energiebesparing en duurzaamheid een belangrijke rol. Wij zijn sterk betrokken bij verschillende innovaties op dat gebied, zoals energiewinning uit afvalwater. Ook in het buitenland zijn we actief op het gebied van zuiveringstechnologie.

Omdat een vraagstuk op het gebied van water zelden uitsluitend technisch van aard is, nemen we ook altijd de maatschappelijke en bestuurlijke context in beschouwing. Technische expertise zal de basis van onze dienstverlening blijven, maar een échte topspeler in water weet wat er speelt.

 

Expertisegebieden

Actueel

Ons nieuws op het gebied van water:

Dijkversterking Stad Tiel ondertekend
13 februari 2019

Dijkversterking Stad Tiel ondertekend

Op dinsdag 5 februari 2019 is het contract Verkenningsfase Dijkversterking Stad Tiel door Tauw en waterschap…

Haalbaarheidsstudie duurzaam hergebruik baggerspecie Loosdrechtse Plassen
23 januari 2019

Haalbaarheidsstudie duurzaam hergebruik baggerspecie Loosdrechtse…

Tauw heeft onlangs van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen opdracht gekregen voor het uitvoeren…

Iv-Infra en Tauw ontwikkelen methode om bomen en gebouwen op waterkeringen te beoordelen
18 januari 2019

Iv-Infra en Tauw ontwikkelen methode om bomen en gebouwen op…

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de combinatie Tauw/Iv-Infra opdracht gegeven…

Icoonprojecten

Wij zijn trots op ál onze projecten, maar sommige zijn wel heel speciaal. Wij noemen ze onze icoonprojecten. Projecten waarin we net wat verder gaan, waarin we mooie samenwerkingen aangaan, of projecten die uitblinken in complexiteit. Kortom, projecten waarmee we voor de dag kunnen komen.

Stroomlijn ijssel

We werken aanhet project Stroomlijn IJssel, als onderdeel van het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat.Het moet zorgen voor een betere doorstroming bij hoog water, door overtollige begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen.

lees verder
Slibdroging kan 25 tot 50% goedkoper door benutting van restwarmte en bestaande faciliteiten

De waterschappen willen in 2020 qua energie 40% zelfvoorzienend zijn door duurzame energieproductie. Het drogen van slib met lage temperatuur restwarmte is kostentechnisch gezien de meest voordelige en de meest duurzame oplossing. 

lees verder
Rapport Twynstra Gudde en Tauw naar Tweede Kamer

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en in samenwerking met de partners van het Bestuursakkoord Water (BAW), hebben Twynstra Gudde en Tauw onderzoek gedaan naar de financiering van het waterbeheer.

lees verder
Stroomkanaal Lemmer

De ophaalbrug over het Stroomkanaal in Lemmer verkeert in een slechte staat en is te smal voor het huidige verkeer. De provincie Fryslân wil een vaste,brede brug zodat met name het vrachtverkeer veiliger kan passeren. En door de brug hoger te maken kunnen onderhoudsschepen voor het monumentale Woudagemaal er gewoon onderdoor.

lees verder

Neem contact op

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Henrike Branderhorst
T: +31 61 09 17 98 0
E:henrike.branderhorst@tauw.com
LinkedIn
Henrike Branderhorst