De asbestchecklist - vraag 2

Is asbest als arbeidsrisico opgenomen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en/of is er een asbestinventarisatie‑ rapport aanwezig waarin het gehele gebouw of object (zonder beperkingen) onderzocht is?

Toelichting

Op basis van de artikelen 3 en 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een werkgever in het kader van zorgplicht verplicht om alle veiligheidsmaatregelen te nemen om haar werknemers en derden tegen gevaren te beschermen. De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Het onderwerp asbest dient onderdeel uit te maken van de RI&E. Is er sprake van een gebouw of object met een bouwjaar van vóór 1994, dan dient de aanwezigheid van asbest middels een asbestinventarisatie te worden vastgesteld. Het is in dit kader van belang dat het gehele gebouw object zonder beperkingen onerzocht is.

Beschadiging van asbest kan leiden tot een asbestverontreiniging, waardoor gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. Door middel van asbestinventarisaties wordt het risico op blootstelling in kaart gebracht. Daarbij wordt onderzocht waar asbesthoudende materialen zich in het gebouw of object bevinden. Bij gebouwen of objecten van vóór 1994 is het vanuit de asbestwetgeving verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren, alvorens er gesloopt of gerenoveerd mag worden.