De asbestchecklist - vraag 3

Is het asbestinventarisatierapport actueel (recenter dan 3 jaar)?

Toelichting

In verband met eventuele wijzigingen in gebouwen of objecten en voortschrijdende inzichten is een asbestinventarisatie slechts drie jaar geldig. Dit betekent dat een rapport dat ouder is dan drie jaar voorafgaand aan de sloop of renovatiewerkzaamheden geactualiseerd dient te worden.