De asbestchecklist - vraag 4

Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat er mogelijk asbest blootstellingsrisico’s aanwezig zijn?