Voordelen van de asbestmeter zijn:

  • Snelle en eenvoudige detectie van asbest
  • Besparing van kosten en tijd: resultaat is direct bekend
  • Geen tussenkomst van laboratorium: analyse is niet altijd noodzakelijk

Hoe werkt het?

De asbestmeter maakt gebruik van ‘nabij-infrarood spectroscopie’ om asbest te identificeren. Door de asbestmeter tegen het asbestverdachte materiaal te plaatsen (bijv. een golfplaten dak, vensterbank, wand- en plafondbeplating) vindt binnen enkele seconden een meting plaats. De resultaten ervan worden vervolgens direct weergegeven. 

De asbestmeter detecteert op de aanwezigheid van chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) en anthofyliet (geel asbest).

Inspectie van grote hoeveelheden asbestverdachte materialen

Bij de inspectie van grote hoeveelheden asbestverdachte materialen is de asbestmeter een sneller en goedkoper alternatief voor de traditionele monstername en analyse. Denk hierbij aan:

  • De inspectie van een grote hoeveelheid asbestdaken (golfplaten)
  • De inspectie van monumentale objecten
  • Inspectie in het kader van grootschalige eigendomstransactie, waarbij monstername een risico vormt op het ontstaan van beschadigingen en/of lekkages 

Echter, voor het uitvoeren van asbestinventarisaties bij sloop, renovatie en risicoanalyse is laboratoriumanalyse verplicht vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving.

Succesvolle inzet bij inventarisatie asbestdaken

Inmiddels hebben we de asbestmeter succesvol ingezet bij inventarisaties van asbesthoudende daken in de provincies Overijssel en Gelderland. Vanaf 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Er moet nog ruim 120 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken worden verwijderd. Met de snelheid waarmee dit nu gebeurt, wordt het erg lastig om dit doel te behalen. Wij zijn de uitdaging aangegaan om, samen met de overheid en bedrijven, voor 2025 alle asbestdaken op een veilige en efficiënte manier te hebben verwijderd. 

Veiliger werken met asbest door wetswijzigingen

Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving omtrent asbest aangepast. Wilt u weten welke gevolgen dit voor u en uw bedrijf of project kan hebben? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen en de mogelijke gevolgen voor u op een rij gezet. 

Tauw en asbest

Vermoedt u asbest in uw gebouw of in de grond, en wilt u weten hoe dit op een veilige manier te verwijderen? Begint u aan de renovatie van een (bedrijfs-)pand of wilt u uw medewerkers voorbereiden op de eventuele vondst van asbest? Wij kunnen u in het gehele asbesttraject ondersteunen; van onderzoek en inventarisatie tot begeleiding, toezicht en directievoering bij sanering en het opstellen van asbestbeheerplannen. 

Meer informatie over onze diensten op het gebied van asbest?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.