Toekomstbestendig beheer en onderhoud

Assetmanagers en beheerders van de openbare ruimte en bedrijfslocaties hebben één doel voor ogen. Zij willen hun areaal op orde houden en investeren op basis van goede argumenten. Een nauwkeurig en actueel beeld van de assets en de relaties met het integrale systeem zijn daarbij essentieel.

Voor Tauw is beheer en onderhoud meer dan kostenbesparende instandhouding van objecten. Het advies van Tauw is vaak integraal, waarbij de experts direct invulling geven aan brede maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie. Op deze manier voorziet Tauw beheerders van de juiste argumenten. Bijvoorbeeld bij investeringsbeslissingen voor vervanging- en renovatieopgaves en bijkomende onzekerheden.

De monitoring van veroudering (ageing) is daarbij, in compliance met het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015 nog belangrijker geworden.

TRIMS (Tauw Risicogestuurd Informatie Management Systeem)

Maar hoe verzamelt een assetmanager de benodigde informatie? En hoe maakt hij die toegankelijk voor zichzelf én anderen, zonder onnodige risico’s of kosten? Dat kan met TRIMS (Tauw Risicogestuurd Informatie Management Systeem). Dit informatiemodel van Tauw maakt prioriteren en plannen van (object)beheer en onderhoud beheersbaar en toekomstbestendig.

Ook in complexe systemen en assets krijgen beheerders dankzij TRIMS inzicht. Het werkt flexibel, efficient en universeel. Elk beheersysteem kan vanuit TRIMS worden voorzien van gevalideerde informatie. TRIMS hoeft dus niet te worden aangeschaft. TRIMS werkt op basis van gangbare normen, zoals NEN 2767-4, FMECA (risicoanalyses) en RAMS.  

Meer informatie over TRIMS

 

Gerelateerde diensten Beheer & Onderhoud

Een bijdrage voor de bijen

Jochem Bloemendaal verbindt zijn werk in beheer en onderhoud van de openbare ruimte mee verbinden met de hobby van zijn vader...

Bent u op zoek naar gedegen instandhoudingsadvies?

Neem contact op met onze adviseurs, of plan een livedemonstratie in voor TRIMS